(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Про затвердження Програми соціального захисту жителів міста Сквира на 2020 рік

 
Дата публікації 4.11.2019 16:27:38
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження  Програми

соціального захисту

жителів міста Сквира на  2020 рік

 

         Відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, рішення сесії міської ради від 06.11.2018 року №757-34–VІІ  « Про затвердження Порядку розроблення,  затвердження та виконання міських цільових  програм у м. Сквира»,  враховуючи пропозицію міського голови, постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів,  Сквирська міська рада

 В И Р І Ш И Л А  :

 

1.Затвердити Програму соціального захисту жителів міста Сквира на 2020 рік.

2. Обсяг фінансування Програми соціального захисту жителів міста Сквира на 2020 рік  визначається рішенням сесії «Про бюджет міста Сквира на 2020 рік».

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                            В.А.Скочко

 

м. Сквира

07 листопада  2019 року

№  -47–VІІ

Погоджено:

Секретар міської ради                                                         В.О.Бондар

Перший заступник міського голови                          В.М.Горбалінський

  Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                   С.І.Палієнко

Заступник міського голови

з економічних питань                                                            Л.В.Сергієнко

Керуючий справами виконавчого комітету                        М.М.Іщенко

Начальник юридичного відділу

міської ради                                                                          О.М.Сікорська

  Начальник відділу бухгалтерського

 обліку та кадрової роботи                                                   М.В.Тернова

                                                                                                           

                                                                                                                                                Додаток №1

                                                                                                                                          до рішення сесії  Сквирської 

                                                                                                                         міської ради  від   07.11.2019р. №

ПРОГРАМА

соціального захисту жителів міста Сквира на 2018– 2020 роки

І. Загальні положення

Міська комплексна програма соціального захисту жителів міста Сквира на 2018-2020 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний захист дітей війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України стосовно соціального захисту сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Міська комплексна програма соціального захисту жителів міста Сквира на 2018-2020 роки спрямована на поліпшення соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, органів внутрішніх справ; інших громадян похилого віку, інвалідів різних категорій, в тому числі дітей-інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; бездомних; осіб, які повернулись з місць позбавлення волі; сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, жителів міста, які опинились в складних життєвих обставинах тобто, практично всіх вразливих категорій населення, яким необхідна підтримка держави, суспільства.

 

ІІ. Мета і основні завдання Програми

Метою програми є подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, соціально-побутового, медичного, культурного обслуговування малозабезпечених та пільгових категорій громадян міста, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на гідне життя, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, вирішення проблемних питань життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, соціального захисту сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування; залучення до співробітництва з державними установами громадських організацій, волонтерів, благодійників, релігійних конфесій щодо активної соціально-психологічної та матеріальної підтримки малозахищених верств населення.

Для досягнення основної мети передбачається здійснити ряд заходів щодо реалізації встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових та конституційних гарантій у сфері соціального забезпечення людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями, сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

ІІІ. Пріоритетні напрями Програми:

- надання  одноразової допомоги  ветеранів війни та праці, учасникам бойових дій ;

- надання  одноразової допомоги  на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни одному із членів сім’ї першого ступеня споріднення;

- надання  одноразової допомоги малозабезпеченим верствамнаселення з числа  людей похилого віку та інвалідів;

- забезпечення надання  матеріальної допомоги особам, які опинились в складних та екстремальних життєвих обставинах (ситуаціях);

- забезпечення матеріальної та соціальної допомоги сім'ям з дітьми та дітям, позбавленим батьківського піклування.

 

VІ. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу покращити соціальний захист населення міста та дозволить реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії мешканців, поліпшити їх соціально-культурний рівень, соціальну, медичну та трудову реабілітацію, розширити сферу надання соціальних послуг.

 

V.Фінансування програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Сквира, виходячи з його реальних можливостей у кожному бюджетному році, залучення благодійних внесків підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, окремих громадян, гуманітарної допомоги, інших джерел не заборонених законодавством.

В ході реалізації програми можливі зміни та доповнення до неї в залежності від рівня розвитку економіки міста, наповнення бюджету міста, залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

  

Міський голова                                                  В.А.Скочко

 

Заходи по реалізації Програми соціального захисту жителів міста Сквира на 2018-2020 роки

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікуваний результат

1

Надавати один раз  на рік  матеріальну допомогу  учасникам бойових дій  ,  одному із членів сім’ї  першого ступеня споріднення загиблих (померлих) учасників  бойових дій ,  в сумі що не перевищує  розміру мінімальної заробітної плати на початок бюджетного року (розмір допомоги в кожному конкретному випадку визначається виконавчим комітетом міської ради)

2018-2020рік

 

В обсязі

Виконком міської ради, управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації

Надання адресної підтримки учасникам бойових дій або одному із членів сім’ї  першого ступеня споріднення загиблих (померлих) учасників бойових дій

2

Надавати  малозабезпеченим сім’ям матеріальну допомогу сумі , що не перевищує  розміру мінімальної заробітної плати на початок бюджетного року (розмір допомоги в кожному конкретному випадку визначається виконавчим комітетом міської ради)

2018-2020рік

Міськвиконком

Надання адресної підтримки незахищеним верствам населення

3

Надавати один раз  на рік  матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам, ветеранам війни та праці, інвалідам, багатодітним сім»ям, особам, які опинились в складних та екстремальних життєвих обставинах ,іншим вразливим категорія населення у сумі , що не перевищує  розміру мінімальної заробітної плати на початок бюджетного року (розмір допомоги в кожному конкретному випадку визначається виконавчим комітетом міської ради)

2018-2020рік

Міськвиконком

Надання адресної підтримки незахищеним верствам населення

4

Проводити відшкодування за рахунок коштів міського бюджету ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян, одиноких громадян, осіб без певного місцяпроживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів в сумі , що не перевищує  розміру мінімальної заробітної плати на початок бюджетного року (розмір допомоги в кожному конкретному випадку визначається виконавчим комітетом міської ради)

2018-2020рік

Міськвиконком

 

5

Сприяти забезпеченню ветеранів війни, праці, учасників АТО, інвалідів, одиноких громадян, соціально незахищених та пільгових категорій жителів міста,  які не мають газового опалення , що підтверджується довідкою газопостачальної організації, твердим паливом (дровами) в обсязі не більше 3(три) м.куб. або надавати матеріальну допомогу на суму, що не перевищує 1500 гривень,  на одне домоволодіння  на опалювальний сезон

 

2019 -2020

Міськвиконком

Надання підтримки незахищеним верствам населення

 

МІСЬ                             Ресурсне забезпечення програми

соціального захисту жителів міста Сквира на 2018-2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми (тис. грн.)

Усього витрат на виконання Програми (тис.грн.)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

Місцевий бюджет м. Сквира

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього

 

 

 

 

 

КА РАМіський голова                                                В.А.Скочко

ДА

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: