(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Про затвердження Програми організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності Сквирської міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік

 
Дата публікації 4.11.2019 11:39:25
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження  Програми

організаційного, інформаційно – аналітичного

та матеріально – технічного забезпечення діяльності

Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету

 на 2020 рік

 

Відповідно до Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  Бюджетного кодексу України, Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1608 від 22.12.2010 року, рішення сесії міської ради від 06.11.2018 року №757-34–VІІ  « Про затвердження Порядку розроблення,  затвердження та виконання міських цільових  програм у м. Сквира» , зважаючи на необхідність повного організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності Сквирської міської ради  та її виконавчого комітету ,керуючись ст.ст.  26, 59  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозицію міського голови та постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити  Програму організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2020  рік ( додаток 1).
  2. Обсяг фінансування Програми організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2020  рік визначається рішенням сесії «Про бюджет міста Сквира на 2020 рік».

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів та на  відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи Сквирської міської ради.

 

Міський голова                                                            В.А.Скочко

м. Сквира

07 листопада  2019 року

№  -47–VІІ

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                        Додаток №1

                                                                                                                                    до рішення сесії   Сквирської 

                                                                                                                    міської ради  від __11.2019р. № 

                                              Поект Програми

організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік

Загальні положення

Програма розроблена відповідно до потреб апарату Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету у організаційному, інформаційно – аналітичному та матеріально – технічному забезпеченні діяльності Сквирської міської ради та її виконавчого комітету, з метою якісного, повного та безперебійного виконання Сквирською  міською радою повноважень визначених Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами України на території міста Сквира.

Мета та основні завдання Програми

Головною метою затвердження програми організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально–технічного забезпечення діяльності  Сквирської міської ради та її виконавчого комітету на  2020 рік є:

організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності Сквирської міської ради та її виконавчого комітету, з метою якісного, повного та безперебійного виконання Сквирської міською радою повноважень визначених законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами України, що дасть змогу ефективно виконувати функції місцевого самоврядування на підвідомчій території

Основними завданнями ( напрямами діяльності) Програми є:

-забезпечення оплати праці (відрядних) посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників, які перебувають у трудових відносинах з Сквирської міською радою, виплата нарахувань на заробітну плату;

-придбання канцелярського приладдя, оргтехніки, меблів,  витратних матеріалів для оргтехніки, інших електричних товарів, засобів гігієни і т. ін. для потреб працівників міської ради;

- оплата послуг ( крім комунальних).

- придбання паливо – мастильних матеріалів , шин, запасних частин для службового автомобіля міської ради;

  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( природного газу, енергії електричної, послуг водопостачання та водовідведення для потреб адміністративних приміщень Сквирської міської ради розташованих на території м.Сквира.
  • оплата телефонного зв’язку , інтернету, що використовується в роботі працівників міської ради;

Джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в установленому порядку за рахунок видатків міського бюджету м. Сквира на 2020 рік , інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Очікувані результати виконання Програми

У результаті здійснення визначених у Програмі заходів буде створено умови для:

  • забезпечення повного та якісного виконання повноважень працівниками Сквирської міської , визначених Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами України;
  • покращення якості роботи працівників Сквирської міської ради та міськвиконкому, у тому числі у сфері надання адміністративних послуг.

Показники затрат по Програмі

Показниками затрат по Програмі є :

кількість штатних одиниць, які перебувають в трудових відносинах з міською радою (30 штатних  одиниць);

загальна площа адміністративних приміщень, у тому числі орендованих ;

кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг;

кількість підготовлених та прийнятих нормативно – правових актів;

кількість проведених перевірок;

кількість засідань, нарад та семінарів;

кількість засідань постійних депутатських комісій,

кількість засідань колегіальних органів при виконавчому комітеті міської ради  

кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі видів обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка, тощо);

площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію), кв.м.

Показниками ефективності по Програмі є:

- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;

кількість підготовлених нормативно- правових актів на одного працівника,од.;

кількість перевірок на одного працівника, од.;

витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн;

середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, тис.грн;

середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м площі, грн.

Показниками якості по Програмі є :

відсоток прийнятих нормативно- правових актів у загальній кількості підготовлених, %;

відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %;

рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції), %.

 

Міський голова                                                      В.А.Скочко

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: