(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №848-36-VІI від 19 грудня 2018 року „Про бюджет міста Сквира на 2019 рік” 47 с

 
Дата публікації 5.11.2019 9:31:31
 

Проект РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення сесії Сквирської

міської ради №848-36-VІI від 19 грудня 2018 року

„Про бюджет міста Сквира на 2019 рік”

 

Керуючись ч.5 ст.23 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 19 грудня 2018 року №848-36-VІІ „Про бюджет міста Сквира на 2019 рік”, а саме   в додатки  №3,  №7, які є невід’ємною частиною цього рішення, виклавши їх у новій редакції.

2. Пропозиції до цього рішення є невід’ємною його частиною.

3. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» та/або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів міської ради.

 

Міський голова                                                           В.А.Скочко

 

м. Сквира

07 листопада 2019 року

№   -47–VІІ

 

ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту рішення сесії Сквирської міської ради №-47–VІІ

від 07 листопада 2019 року «Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №848-36-VII від 19 грудня 2018 року «Про бюджет міста Сквира на 2019 рік»

 

Керуючись частиною 5 статті 23 та частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердити зміни до бюджетних призначень бюджету міста Сквира на 2019 рік, а саме:

1. Враховуючи потребу у проведені розрахунків за виконані роботи по облаштуванню клумб по вул.Соборна та необхідність підготувати мережі вуличного освітлення для роботи в осінньо -  зимовий період здійснити перерозподіл бюджетних призначень одержувачу бюджетних коштів КП «Сквираблагоустрій» наступним чином:

- зменшити видатки за КПКВК 0117442 «Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 100000,00 гривень;

- збільшити видатки за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 ««Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 100000,00 гривень.

Міський голова                                                                 В.А.Скочко

 

                              Додаток 3
                              до проекту рішення сесії Сквирської міської ради
                              № 47-VII від 07 листопада 2019 року
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2019 рік
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Сквирська міська рада 16714471,00 11734004,00 5433000,00 190000,00 4980467,00 24733435,42 24488536,00 244899,42 0,00 0,00 24488536,00 41447906,42
0110000     Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради) 16714471,00 11734004,00 5433000,00 190000,00 4980467,00 24733435,42 24488536,00 244899,42 0,00 0,00 24488536,00 41447906,42
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 7279160,00 7279160,00 5433000,00 190000,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 7314160,00
0113192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 635000,00 635000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635000,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 170000,00 170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 170000,00 170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
0116011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 140980,00 0,00 0,00 0,00 140980,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 160980,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4089487,00 150000,00 0,00 0,00 3939487,00 5074048,42 5028209,00 45839,42 0,00 0,00 5028209,00 9163535,42
0116040 6040 0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95130,00 95130,00 0,00 0,00 0,00 95130,00 95130,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349637,00 349637,00 0,00 0,00 0,00 349637,00 349637,00
0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12887708,00 12887708,00 0,00 0,00 0,00 12887708,00 12887708,00
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525113,00 525113,00 0,00 0,00 0,00 525113,00 525113,00
0117442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 2858000,00 1958000,00 0,00 0,00 900000,00 3789739,00 3789739,00 0,00 0,00 0,00 3789739,00 6647739,00
0117660 7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
0118312 8312 0512 Утилізація відходів 1032000,00 1032000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1032000,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65500,00 0,00 65500,00 0,00 0,00 0,00 65500,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133560,00 0,00 133560,00 0,00 0,00 0,00 133560,00
0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 149844,00 149844,00 0,00 0,00 0,00 728000,00 728000,00 0,00 0,00 0,00 728000,00 877844,00
X X X Усього 16714471,00 11734004,00 5433000,00 190000,00 4980467,00 24733435,42 24488536,00 244899,42 0,00 0,00 24488536,00 41447906,42
                               
                               
  Міський голова             В.А.Скочко              

 

              Додаток №7
            до  проекту рішення  позачергової сесії Сквирської міської ради
              №-47-VII від 07 листопада 2019 року
    Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
     
                  (гривень)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа (рішення сесії), яким затверджено програму  Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        Програми організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2019 - 2021 роки  06.11. 2018р. №759-34–VІІ 7314160,00 7279160,00 35000,00 35000,00
0110150 0150 0111 Сквирська міська рада
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Програма  організації благоустрою міста Сквира на 2019 рік  03.12. 2018р. №835-35–VІІ 9067696,00 4039487,00 5028209,00 5028209,00
Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2018 рік   06.11. 2018р. №765-34–VІІ 50000,00 50000,00 0,00 0,00
0116011 6011 0620 Сквирська міська рада Програма поточного ремонту житлового фонду міста Сквира на 2019 рік 15.03.2019р. №918-38-VII 160980,00 140980,00 20000,00 20000,00
0118312 8312 0512 Сквирська міська рада Програма забезпечення збору , вивезення та захоронення твердих побутових відходів м.Сквира на 2019 рік 03.12. 2018р. №834-35–VІІ 1032000,00 1032000,00 0,00 0,00
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Програму утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира  на 2019 рік. 03.12. 2018р. №836-35–VІІ 6647739,00 2858000,00 3789739,00 3789739,00
0113242 3242 1090 Сквирська міська рада Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 роки  06.11. 2018р. №762-34–VІІ 635000,00 635000,00 0,00 0,00
0113192 3192 1030 Сквирська міська рада Програма фінансової підтримки  громадських організацій   інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2019 рік  06.11. 2018р. №761-34–VІІ 70000,00 70000,00 0,00 0,00
0117350 7350 0443 Сквирська міська рада Програма розроблення (оновлення ) містобудівної документації в м.Сквира на 2019 рік  06.11. 2018р. №763-34–VІІ 349637,00 0,00 349637,00 349637,00
0117370 7370 0490 Сквирська міська рада «Програми будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності та соціально – культурного розвитку територіальної громади міста Сквира на 2019 рік" 21.02.2019р. №   37-VІІ 525113,00 0,00 525113,00 525113,00
0117660 7660 0490 Сквирська міська рада Програма продажуземельних ділянок , в т ому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2019 рік на території м.Сквира  06.11. 2018р. №764-34–VІІ 30000,00 0,00 30000,00 30000,00
0117693 7693 0490 Сквирська міська рада Програма управління комунальним майном Сквирської міської територіальної громади на 2019 рік 03.12. 2018р. №837-35–VІІ 100000,00 100000,00 0,00 0,00
0114082 4082 0829 Сквирська міська рада Програма відзначення Державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік  06.11. 2018р. №760-34–VІІ 150000,00 150000,00 0,00 0,00
0114082 4082 0829 Сквирська міська рада Програма розвитку культури в місті Сквира на 2019 рік  19.12. 2018р. №846-36–VІІ 20000,00 20000,00 0,00 0,00
0115062 5062 0810 Сквирська міська рада Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік у місті Сквира  06.11. 2018р. №758-34–VІІ 170000,00 170000,00 0,00 0,00
0116040 6040 0620 Сквирська міська рада Програма ефективної роботи та реформування житлово-комунальноо господарства міста Сквира  на 2019 рік   11.04. 2019р. № 920-39–VІІ 95130,00 0,00 95130,00 95130,00
0118340 8340 0540 Сквирська міська рада Програми природоохоронних заходів міста Сквира на 2019 рік  11.04. 2019р. № 927-39–VІІ 133560,00 0,00 133560,00 0,00
0118110 8110 0320 Сквирська міська рада Програма функціонування та розвитку територіальної медичної спеціалізованої служби цивільного захисту Сквирської ланки територіальної пілсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області на 2019 рік 04.12.2018р. №838-35-VII  20000,00 20000,00 0,00 0,00
      Всього:     26571015,00 16564627,00 10006388,00 9872828,00
                                      
      Міський голова       В. А. Скочко  
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: