(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Порядок здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг виконавчим органом та комунальним підприємством Сквирської міської ради

 

викачати файл

Про затвердження  Порядку  здійснення

допорогових закупівель товарів, робіт і

послуг виконавчим органом  та  комунальним

підприємством Сквирської  міської ради

 

З метою організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для власних потреб за рахунок коштів міського бюджету м. Сквира, відповідно до статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Сквирська  міська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Порядок  здійснення  допорогових закупівель товарів, робіт і послуг виконавчим органом  та  комунальним  підприємством Сквирської  міської ради (додаток 1).
 2. Визначити  відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи виконавчого комітету  міської ради координатором системи електронних закупівель та надавати інформаційну  та методологічну підтримку структурним підрозділам виконавчого комітету та комунальному підприємству  міської ради.
 3. Міському голові та начальнику КП «Сквирське комунальне господарство» визначити  відповідальних працівників по роботі з системою електронних закупівель.
 4. Щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом , виконавчому  комітету та комунальному підприємству  міської ради надавати  постійній депутатській комісії з питань планування бюджету та фінансів інформацію щодо закупівель здійсненних у системі електронних закупівель.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                         В.А.Скочко

м. Сквира

15 вересня 2016 року

№205-11-VII

Додаток №1

Затверджено рішенням сесії

міської ради №205-11-VII

від 15 вересня 2016 року

 

Порядок

здійснення допорогових закупівель

 товарів, робіт і послуг виконавчим органом  та  комунальним  підприємством      Сквирської  міської ради через систему електронних закупівель

1.Загальні   положення.

1.1. Цей Порядок розроблено на підставі абзацу 4 частини 1 статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) та абзацу 21 пункту 12 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 N 166 (далі - Порядок функціонування Системи), Порядку здійснення допорогових закупівель (далі - Порядок) затвердженого наказом від 13.04.2016 №35 ДП «Зовнішторгвидав України» застосовується у разі проведення замовником відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель (далі - Системи) під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону.


1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
допорогова закупівля (далі - Закупівля) - закупівля замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону;
замовник допорогових закупівель (далі - Замовник) - це замовник у розумінні Закону, а також державні, комунальні, казенні підприємства, їхні дочірні підприємства, господарські товариства чи об’єднання, в яких державна чи комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків; 
переможець - учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений Замовником як переможець Закупівлі;
процедура закупівлі - здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про Закупівлю;
пропозиція учасника - пропозиція щодо предмета Закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у Закупівлі відповідно до вимог, визначених Замовником;
учасник - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі в Закупівлях, оголошених Замовником відповідно до цього Порядку.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Порядку функціонування Системи

товари - товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів;

роботи – проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;

послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт.

1.3. Усі документи і відомості, пов'язані з проведенням закупівель, у тому числі з поданням пропозицій, надаються в електронному вигляді через Систему. 

1.4. Замовник може вимагати копії документів у паперовому вигляді, що були надані в електронному вигляді, лише в Учасника, який перебуває у статусі “Кваліфікація” або “Переможець”.

1.5. Суб’єкти, визначені п. 1.2 цього Порядку, які не є замовниками в розумінні Закону, можуть використовувати Систему з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт, а також оприлюднення звітів відповідно до Господарського кодексу України незалежно від суми закупівлі.

2. Порядок проведення Закупівель

2.1. 2.1. Це положення застосовується для всіх закупівель товарів, робіт і послуг виконавчим органом  та  комунальним підприємством «Сквирське комунальне господарство» за умови, що вартість закупівлі становить від 50 тис. грн. та не перевищує меж, встановлених ч. 1 ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі".

2.2. Під час здійснення закупівель товарів, робіт, послуг  вартість яких є меншою за вартість, яка встановлена у пункті 2.1 цього Положення, замовники також можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів) для укладення договору.

2.3. Під час здійснення закупівель товарів, робіт , послуг вартість яких  встановлена у пункті 2.1 цього Положення, замовники також можуть проводити пряму закупівлю без використання електронної системи закупівель за погодженням з тендерним комітетом.

2.4. Закупівля здійснюється відповідно до бюджетних призначень,  згідно затверджених кошторисів та планів асигнувань загального і спеціального фонду міського бюджету та додатку до  річного плану закупівель, які оприлюднюються на офіційному веб-порталі  Сквирської  міської ради протягом  п’яти  робочих днів з дня їх затвердження.

 

2.5. Забороняється укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів до/без проведення процедур, визначених цим Положенням. Замовник не має права ділити предмет закупівлі з метою уникнення проведення процедури електронної системи закупівель або застосування цього Положення. 

2.6. Закупівля передбачає такі етапи:

 1. оголошення Закупівлі
 2. період уточнень
 3. подання пропозицій
 4. аукціон
 5. кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі

 

3. Оголошення Закупівлі, період уточнень та подання пропозицій
3.1. Закупівлі проводяться з метою відбору постачальників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг для потреб Замовника та укладення з ними відповідних договорів.
3.2. Під час здійснення Закупівель Замовники повинні дотримуватися таких принципів здійснення закупівель:

 1. добросовісна конкуренція серед учасників;
 2. максимальна економія та ефективність;
 3. відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
 4. недискримінація учасників;
 5. об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій;
 6. запобігання корупційним діям і зловживанням.

3.3. Під час оголошення Закупівлі Замовник розміщує в Системі інформацію про предмет, очікувану вартість Закупівлі, умови договору, порядок і умови проведення Закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до Учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення Закупівлі. Інформація, зазначена під час оголошення Закупівлі, повинна збігатися з інформацією, що зазначена у прикріплених документах (за наявності). У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена Замовником під час оголошення Закупівлі. Замовникам забороняється вказувати потенційним Учасникам, який з Авторизованих електронних майданчиків вони мають використовувати для подання своїх пропозицій.  Усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до пропозицій Учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не стосуються Закупівлі.
3.4. Вимоги до предмета Закупівлі можуть встановлюватися Замовником у доданих файлах або в екранних формах Закупівлі. У вимогах до предмета Закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або виробника, Замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуться у пропозиціях Учасників.При визначенні умов Закупівлі Замовник має визначити такі параметри Закупівлі:

 1. очікувану вартість Закупівлі, що не може бути меншою, ніж 3 000 гривень;
 2. тривалість періоду уточнень, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень;
 3. тривалість періоду подання пропозицій, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень;
 4. крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості Закупівлі, та має знаходитись у діапазоні від 0,5% до 3% від очікуваної вартості Закупівлі;
 5. нецінові критерії та їхню питому вагу, що сумарно не може перевищувати 30%, якщо Замовник має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.

Замовник може додатково вимагати забезпечення Пропозиції, у вигляді гарантії виконання зобов’язань Учасника перед Замовником. Розмір забезпечення Пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 % - у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених Документацією.

3.5. У період уточнень Користувачі Системи мають можливість звернутися до Замовника з питаннями щодо встановлених вимог. Усі питання/відповіді зберігаються в Системі та є доступними всім Користувачам Системи для перегляду незалежно від статусу Закупівлі. Питання Учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності Система не надає можливості приєднання файлів до питання. Питання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді. Замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення Закупівлі.

3.6. Подати пропозицію може будь-який Учасник, зареєстрований у Системі. Інформація, зазначена Учасником в електронних документах та документах, що додаються до пропозиції, повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах Системи при подачі пропозиції. У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах Системи.

3.7. Один Учасник має право подати лише одну пропозицію до кожної окремої Закупівлі.
3.8. Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним Замовником під час оголошення Закупівлі.

3.9. Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її подання, встановленого Замовником під час оголошення Закупівлі.

3.10. Будь-яка інформація про Учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які залишаються закритими лише до початку Аукціону для всіх осіб, крім Учасника, який подав пропозицію. До завершення Аукціону переглянути пропозицію можна лише за наявності ID пропозиції та коду доступу, виданого Авторизованим електронним майданчиком при створенні пропозиції. Виконати такий запит API зможе лише Авторизований електронний майданчик, через який пропозицію було подано.

4. Внесення змін до інформації про Закупівлю

4.1. Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо оголошеної Закупівлі до початку прийому пропозицій. Уся історія змін документів, внесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду Користувачам Системи. Якщо Замовник вносить зміни до документів, він зобов'язаний дозавантажити такі зміни у вигляді окремого файлу.

5. Кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі

5.1. Замовник розглядає Учасника, який надав за результатами Аукціону найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення Закупівлі.

5.2. У разі дискваліфікації Учасника, який запропонував найменшу ціну, Замовник публікує в Системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням.
Виключними підставами дискваліфікації є:

 1. пропозиція Учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам Закупівлі;
 2. Учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.

Якщо Учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам Закупівлі, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги.  У випадку дискваліфікації Система автоматично визначає наступного Учасника Аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових за величиною цінових пропозицій - поданою раніше, як Учасника з найкращою пропозицією, яка має розглядатися Замовником.

5.3. Якщо пропозиція Учасника відповідає умовам Закупівлі, Замовник визначає такого Учасника Переможцем та публікує в Системі скан-копію документа з відповідним рішенням. Наступним етапом Закупівлі є підписання договору.
5.4. Договір за результатами проведення Закупівлі підписується між Замовником та Переможцем поза Системою згідно чинного законодавства не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про Переможця Закупівлі. Договір між Замовником та Переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої Переможцем в Аукціоні. Договір розміщується в Системі Замовником протягом 2 робочих днів з дня його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду Користувачами Системи.

5.5. Замовник зобов’язаний завершити Закупівлю шляхом підписання договору або відміни Закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.

6. Скасування Закупівлі

6.1. Скасувати Закупівлю може виключно Замовник із зазначенням аргументованих підстав прийняття такого рішення.

6.2. Якщо в момент закінчення прийому пропозицій жоден Учасник не зареєстрував пропозицію, Система автоматично присвоює Закупівлі статус “Закупівля не відбулася”.

6.3. У разі, якщо всі Учасники Закупівлі були дискваліфіковані, Закупівля автоматично переводиться Системою у статус “Закупівля не відбулась”.

7. Вирішення спорів, пов'язаних із проведенням Закупівлі

7.1. Усі спори між Учасником та Замовником, що виникли при проведенні Закупівлі, вирішуються згідно з положеннями, наведеними у цьому Порядку, або згідно діючого законодавства України.

 

 

Секретар міської ради                                                                 Бондар В.О.

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: