(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Додаток №4.3. ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням сесії Сквирської міської ради від 25 грудня 2015 року №47-3-VІІ

 

викачати файл

Додаток №4.3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Сквирської міської ради

від 25 грудня 2015 року

№47-3-VІІ

ПРОГРАМА

висвітлення роботи Сквирської міської ради

та її виконавчого комітету у засобах масової інформації

на 2015-2017 роки

1. Загальна частина

 1. Програма висвітлення діяльності Сквирської міської ради та її виконавчого комітету у засобах масової інформації  (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці органів місцевого самоврядування м. Сквира із студією районного радіомовлення «Шанс», районною газетою «Вісник Сквирщини», з питань висвітлення її діяльності (надалі – засоби масової інформації).
 2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».
 3. Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності Сквирської міської ради, виконавчого комітету, депутатів, Сквирського міського голови, виконавчих органів і посадових осіб міської ради, органів самоорганізації населення (надалі – міська рада, її виконавчі органи, посадові особи та депутати).

2. Мета і завдання Програми

 1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.
 2. Основними завданнями Програми є:
  1. Інформування мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів.
  2. Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації.
  3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.
  4. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальною громадою міста.
  5. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків мешканців міста з питань місцевого значення.

3. Предмет та основні засади висвітлення діяльності міської ради у засобах масової інформації

 1. Предметом висвітлення виступає діяльність Сквирської міської ради, депутатів, Сквирського міського голови, виконавчих органів і посадових осіб ради, органів самоорганізації населення.
 2. Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:
  1. Прийняті міською радою, Сквирським міським головою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами нормативні акти, програмні документи та інші рішення.
  2. Роз’яснення рішень міської ради, постійних та інших комісій ради, Сквирського міського голови, його заступників та виконавчих органів, їх наслідків для мешканців міста та механізмів реалізації.
  3. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, міськими закладами дошкільної освіти тощо.
  4. Інформування про діяльність Сквирського міського голови, його заступників, виконавчих органів і посадових осіб міської ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті міста.
  5. Інформування про діяльність міської ради, постійних і тимчасових комісій, секретаря ради, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті міста.
  6. Інформування про підготовку, перебіг та результати сесій і пленарних засідань міської ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо.
  7. Інформування про культурне життя міста, зокрема анонси та перебіг культурних подій, що відбуваються за підтримки міської ради.
  8. Інформування про перебіг громадських слухань, круглих столів, семінарів, конференцій та інших публічних заходів, що організовує міська рада чи які здійснюються за її підтримки.
  9. Інформування про реалізацію соціально-культурних проектів, які здійснюються за сприянням міської ради.
  10. Інформування про здійснення важливих інфраструктурних проектів у місті та їх значення для повсякденного життя міста і кожного його мешканця.
  11. Щорічні плани і звіти про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
  12. Інформування про офіційні візити депутатів та посадових осіб міської ради, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном.
  13. Інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до проблем громади міста.
  14. Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою.
 3. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів здійснюється, як правило, у місцевих засобах масової інформації (радіо, преса, Інтернет).
 4. При висвітленні діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема матеріали, гасла за ту чи іншу політичну силу, у тому числі з переліку тих, що представлені у міській раді.
 5. Інформація щодо висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів подається уникаючи втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність, образ, необґрунтованих звинувачень тощо.

4. Механізм висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб у засобах масової інформації

 1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Сквира на 2015-2017 роки.
 2. Реалізація завдань Програми покладається на виконавчий комітет Сквирської міської ради, секретаря ради та заступників міського голови згідно розподілу обов’язків.
 3. Участь у виконанні заходів з висвітлення діяльності міської ради є відкритою для радіомовних організацій, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, інших засобів масової інформації та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері висвітлення.
 4. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів відбувається на договірних засадах із засобами масової інформації.
 5. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, відповідно до розпорядження міського голови,  по КТКВК 120100 "Телебачення і радіомовлення" КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" для Редакції Сквирського районного радіомовлення Київської області (Радіостудії Шанс») та по КТКВК 120201 " Періодичні видання (газети та журнали)" КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"  для Редакції районної газети "Вісник Сквирщини".

5. Очікувані результати виконання Програми

 1. У результаті виконання Програми очікується:
  1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів.
  2. Запровадження постійного діалогу міської влади з громадою міста з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення.
  3. Підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед громадою міста.
  4. Створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

6. Прикінцеві положення

 1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Сквира на 2015-2017 роки.
 2. Контроль за виконанням Програми здійснюють перший заступник міського голови та постійні депутатські комісії міської ради, виконавчий комітет.
 3. Інформація про прийняття Програми, її офіційний текст та хід виконання публікується на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                            О.В.Гнатюк

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: