(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Додаток №4.1. ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням сесії Сквирської міської ради від 25 грудня 2015 року №47-3-VІІ

 

викачати файл 

Додаток №4.1.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Сквирської міської ради

від 25 грудня 2015 року

№47-3-VІІ

ПРОГРАМА

реформування та розвитку житлово-комунального

господарства міста Сквири на 2015 – 2017 роки

ВСТУП

Цю Програму розроблено з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

 У житлово-комунальному господарстві міста є багато проблем, що потребують негайного вирішення. Якщо не вжити своєчасних заходів щодо їх вирішення, можливе погіршення стану житлового фонду та основних фондів підприємств, збільшення витрат енергоресурсів, обсягів капітальних і поточних ремонтів, а внаслідок цього – зростання собівартості послуг, спад прибутковості підприємств, зниження якості житлово-комунальних послуг, збільшення видатків з місцевого бюджету.

Виконання Програми передбачає:

1) створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

2) забезпечення ефективної інвестиційної політики галузі житлово-комунального господарства;

3) забезпечення стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;

4) прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них;

5) доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів;

6) підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства міста;

7) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

8) зміну системи управління житлово-комунальним господарством міста.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розроблення Програми зумовлено:

1) невідповідністю відносин у сфері житлово-комунального господарства змінам в економіці держави та відсутністю її інтегрованості в систему ринкової економіки;

2) неналежним ставленням власників і користувачів до свого житла, що призводить до його швидкого фізичного та морального зношення;

3) невідповідністю розмірів платежів за користування житлово-комунальними послугами фактичним витратам на утримання житла, недосконалістю діючої системи фінансування робіт, пов’язаних з обслуговуванням житла;

4) незадовільним станом у сфері поводження з твердими побутовими відходами;

5) енергетичною неефективністю житлового фонду і комунальної інфраструктури, високим рівнем зношеності мереж та обладнання;

6) недосконалістю системи надання підтримки суб’єктам житлово-комунального господарства з бюджетів всіх рівнів (державного, регіонального, місцевого);

7) відсутністю економічної мотивації для ефективного управління підприємствами житлово-комунального господарства та будинками;

8) штучною монополізацією у сфері житлових послуг і, як наслідок, неспроможністю держави та населення впливати на їх якість;

9) нерозвиненістю сучасних форм управління житлом і підприємствами житлово-комунального господарства (управління, концесія, приватизація тощо);

10) відсутністю єдиної технічної політики розвитку житлової та комунальної інфраструктур;

11) низькою якістю житлово-комунальних послуг в умовах зростання цін і тарифів;

12) недостатнім рівнем інформування споживачів про їх права та обов’язки.

Розв’язання перелічених проблем потребує проведення структурних реформ у сфері утримання та обслуговування житла, які дадуть змогу створити умови, за яких діяльність з управління житловим фондом і надання житлово-комунальних послуг буде проводитися на ринкових засадах з додержанням чітких та зрозумілих підходів, урахуванням соціальної значущості галузі.

Розділ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА МІСТА

Динаміка основних показників, що характеризують діяльність галузі та стан обслуговування населення, погіршується.

Результати аналізу сучасного незадовільного стану об’єктів життєзабезпечення міста свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства не тільки залишаються нерозв’язаними, але й  значно загострилися, особливо в останні роки.

Житлове господарство

Середній фізичний знос житлового фонду становить 49,6 %. Обладнано водопроводом і каналізацією 98,6 %.

Близько 58 відсотків житлового фонду міста потребує здійснення комплексного капітального ремонту.

Складовими частинами, які визначають незадовільний загально-технічний стан житлового фонду, є:

1) стан внутрішньобудинкових мереж, через що значна кількість підвальних приміщень житлових будинків підтоплюється;

2) стан дахів, покрівель житлових будинків, з яких 60 % потребують відновлення;

3) стан балконних плит, фасадів;

Через обмеженість фінансування щорічно зменшуються обсяги робіт з поточного і капітального ремонту житлового фонду.

Поточний ремонт інженерних систем і конструктивних елементів житлового фонду виконується локально: тільки в місцях виникнення несправностей та відмови функціонування систем і конструктивних елементів.

Існує ризик, що неминуче виникне проблема лавиноподібного наростання виходу з ладу таких елементів, як несучі конструкції, покрівлі, внутрішньобудинкові системи опалення, водопостачання, каналізації, електропостачання, а також інших інженерних комунікацій.

Оцінка системи управління житловим фондом

Аналіз функціонування житлово-комунального господарства свідчить про наявність системної кризи та необхідність прискорення проведення реформ і переходу до роботи в ринкових умовах.

Функція управління житловим фондом та функція надання житлово-комунальних послуг поєднані сьогодні в одній структурі – житлово-комунальному підприємстві. Житлово-комунальне підприємство одночасно є замовниками і постачальниками послуг, управлінським та контролюючим органом. Плата за надання послуг встановлюється централізовано, з урахуванням визначеного чинним законодавством стандартного набору послуг, які повинні надаватися. При цьому розмір плати не залежить від якості наданих послуг. За такої системи житлово-комунальне підприємство економічно не зацікавлено в тому, щоб обов’язково надавати якісні та в повному обсязі житлово-комунальні послуги.

Мешканці багатоквартирних будинків не мають змоги вибирати постачальника послуг, контролювати їх якість та повноту надання. Вони змушені користуватися послугами з утримання житла лише одного підприємства – балансоутримувача будинку. Це робить неможливою дію ринкового механізму, коли власник має можливість сам шукати підрядника, який на договірних засадах буде підтримувати житло в належному стані.

З метою демонополізації ринку житлових послуг та розвитку інституту власників житла місцева влада всебічно сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків як альтернативної структури управління житловим фондом. Члени об’єднання самі визначають перелік та обсяги робіт і послуг, які вони бажають отримати, самостійно вибирають виконавця робіт і, беручи до уваги необхідні витрати, самі встановлюють розміри та порядок сплати внесків за виконані роботи та використані послуги. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) можуть або приймати до себе на баланс відповідний житловий комплекс, або обирати собі на конкурентних умовах управителя, який, узявши собі на баланс житловий комплекс, надає житлово-комунальні послуги на договірних умовах.

Водопровідно-каналізаційне господарство

Вода подається споживачам цілодобово через розгалужену систему водоводів, вуличних та дворових мереж. Зношеність труб є причиною погіршення якості води, перебоїв у водопостачанні на період ліквідації аварій.

Четверта частина обладнання насосних очисних споруд водопровідної мережі та насосних агрегатів водовідведення відпрацювала нормативний термін експлуатації, що приводить до підвищення витрат електроенергії та збільшення собівартості перекачування стоків.

Благоустрій та санітарне очищення

Основним завданням Програми є створення належних умов для руху транспортних засобів, значне підвищення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, зниження аварійності на дорогах, збереження існуючої мережі доріг, подальший розвиток дорожнього господарства, покращення стану благоустрою міста (згідно плану заходів додаток№1).

Обслуговування зовнішнього освітлення м. Сквири, дворових територій житлових будинків та територій підприємств і організацій, а також будівництво, поточний і капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення виконує Комунальне підприємство. Значна частина мереж, освітлювального обладнання, шаф управління та іншого обладнання вичерпала свій ресурс експлуатації і потребує негайної заміни. Особливо це стосується повітряних ліній з голими алюмінієвими проводами, які згідно з вимогами Правил влаштування електроустановок повинні замінюватися на самонесучі ізольовані типу СІП.

Основними напрямками Програми є:

1) заміна старих світильників вуличного освітлення на сучасні енергозберігаючі;

2) демонтаж усіх повітряних мереж з голими проводами та заміну їх на самоутримуючі, з паралельною заміною кронштейнів, більша частина яких вичерпала свій ресурс експлуатації і потребує термінової заміни у зв’язку з корозією металу та зварних з’єднань;

3) освітлення парків, скверів, меморіалів та інших місць відпочинку рівнян;

4) освітлення нових вулиць міста.

Впровадження нових сучасних технологій підвищить надійність роботи зовнішнього освітлення міста, дозволить зменшити кількість робіт щодо його обслуговування. Це дасть можливість зменшити витрати на обслуговування мереж зовнішнього освітлення.

Звалище твердих побутових відходів працює в режимі перевантаження, на ньому не збирається та не знешкоджується фільтрат.

Розділ 3. МЕТА І ЦІЛІ ПРОГРАМИ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

3.1. Мета і  цілі Програми

Реформування житлово-комунального господарства міста здійснюється з метою:

1) захисту споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;

2) створення на основі ринкових перетворень умов для розвитку, оновлення та ефективного функціонування всіх об’єктів житлово-комунального господарства міста;

3) забезпечення права власників житла обирати виконавця послуг з обслуговування житлових будинків та впливати на якість його утримання;

4) формування нової системи управління житлово-комунальним господарством, нових інститутів управління житловим фондом, що базуються на системі договірних відносин;

5) створення умов для беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, накопичення інвестиційних ресурсів з метою їх технічного переоснащення та розвитку комунальної інфраструктури;

6) зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів;

7) виведення з експлуатації аварійних жилих будинків та відновлення аварійних об’єктів комунального господарства;

Програма визначає завдання, пріоритетні напрями, етапи та можливі шляхи реалізації реформи.

Серед першочергових цілей Програми є:

1) оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення;

2) створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами;

3) оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства;

4) підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

5) стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

6) поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою.

Виконання Програми передбачає:

1) досягнення взаємоузгодження регуляторних функцій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

2) забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;

3) запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;

4) прозорість при прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів;

5) доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення при оплаті послуг.

6) виконання заходів по благоустрою ( згідно плану заходів додаток №1).

Водопровідно-каналізаційне господарство.

Реформування водопровідно-каналізаційного господарства потребує значних капітальних вкладень, а також проведення ефективної енергозберігаючої політики.

Заходи територіальної громади міста спрямовуються на створення сприятливого інвестиційного клімату та усунення перешкод для інвесторів, зокрема на:

1) розроблення та реалізацію проектів поліпшення стану питного водопостачання і водовідведення міста із залученням кредитів фінансових організацій;

2) реконструкцію і розвиток систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

3) відновлення сталевих трубопроводів шляхом обробки внутрішньої поверхні цементно-піщаною сумішшю;

4) забезпечення обліку виробленої, поданої у розподільчу мережу та спожитої питної води;

5) впровадження інвестиційних проектів, спрямованих на технічне переоснащення та модернізацію систем водопостачання і водовідведення, зменшення технологічних витрат та втрат питної води в розподільчій мережі;

6) розроблення та реалізацію проектів будівництва зливової станції та інженерних мереж і споруд для підключення до централізованого каналізування кварталів малоповерхової індивідуальної забудови.

Розділ 4. Фінансування програми

1) Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, виходячи з його реальних можливостей у кожному бюджетному році, відповідно до рішення сесії Сквирської міської ради, по КТКВ 100103 "Інші Дотація житлово-комунальному господарству" КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)", по КТКВ 100202 "Водопровідно-каналізаційне господарство", по КТКВ 100203 "Благоустрій міст, сіл, селищ" для КП "Сквирське комунальне господарство", та інші підрядні організації.

2) В ході реалізації програми можливі зміни та доповнення до неї в залежності від рівня розвитку економіки міста, наповнення бюджету міста, залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

Розділ 5. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

1) реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

2)  надання якісних житлово-комунальних послуг відповідно до вимог щодо їх якості;

3) прозорість при формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

4) обґрунтованість та прозорість умов реалізації дотаційної політики державою стосовно малозабезпечених верств населення;

5) захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов’язків;

6) поліпшення якості життя населення в результаті забезпечення їх якісними житлово-комунальними послугами;

7) зменшення протягом п’яти років обсягів використання енергоресурсів у комунальній енергетиці;

8) технічне переоснащення підприємств комунального господарства та розвиток комунальної інфраструктури;

9) зниження до рівня експлуатаційної безпеки зношеності житлового фонду та основних фондів житлово-комунального господарства;

10) приведення витрат і втрат під час надання житлово-комунальних послуг у відповідність з вимогами європейських стандартів;

11) покращення стану благоустрою міста Сквира.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                            О.В.Гнатюк

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

До програми реформування

та розвитку житлово-комунального господарства

 міста Сквира на 2015-2017 роки

 

План заходів на 2016р.

  1. Фінансування робіт по благоустрою і поліпшенню санітарного стану міста (встановлення лавочок, сміттєвих урн, ремонт та встановлення дитячих майданчиків, ремонт спортивних майданчиків, утримання парків, меморіалів, кладовищ) – 2000000 гривень.
  2. Фінансування робіт по озелененню, охороні зелених насаджень в водойм міста, створення місць відпочинку громадян (кронування дерев, покос трави, висадження дерев, кущів та квітів, влаштування клумб, догляд за клумбами, улаштування пляжів) – 300000 гривень.
  3. Фінансування робіт по очищенню площ, вулиць міста й місць відпочинку мешканців міста від бруду і побутового сміття (вивезення сміття, придбання інвентарю для прибирання вулиць міста) – 500000 гривень.
  4. Фінансування робіт по підготовці міста до свят (вивезення та встановлення сцени, перевезення музичного обладнання, механізоване прибирання вулиць, площ міста) – 350000 гривень.
  5. Фінансування робіт з ремонту доріг, утримання доріг в належному стані
  6.   Фінансування робіт по утриманню мережі вуличного освітлення міста ( ремонт та заміна ліхтарів, повітряних ліній, стовпів, обслуговування вузлів управління лініями освітлення) – 700000 грн..
  7. Фінансування робіт по розвитку системи центрального водопостачання та водовідведення (ремонт та заміна запірної арматури водопроводу, встановлення лічильників обліку води, придбання каналізаційних люків, насосів запірної  арматури, промивка свердловин, відновлення роботи піскоуловлювачів, очистка від шламу первинних резервуарів очисних споруд ) – 1500000 гривень.
  8. Надання коштів на виплату заробітної плати, оплати податків та зборів 1150000 грн.
  9. Надання коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів - 960000грн.
  10. Надання коштів на придбання запасних частин та обладнання автотранспорту – 350000 грн.
  11. Надання коштів на здійснення ремонтно-будівельних робіт на об’єктах комунального господарства, ремонт та обслуговування інженерних мереж житлового фонду та міста  - 700000 грн.
  12.  Надання коштів для придбання сміттєвих контейнерів – 500000 грн.
  13. Фінансування робіт по зимовому утриманню вуличної мережі міста (придбання матеріалів для приготування протипожежного матеріалу, очистка доріг від снігу та посипка доріг, тротуарів)  – 850000 грн.
  14. Заходи по ремонту дитячих майданчиків та спортивних площадок – 100000 гривень.
  15. Заходи по встановленню та заміні лавочок та урн – 80000 гривень.

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: