(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

7442 - Розпорядження Сквирського міського голови №29 -ОД від 26 червня 2019 року

 
Дата публікації 27.6.2019 16:40:45
 
                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
           
                                                                    "ЗАТВЕРДЖЕНО"            
                                                                    Розпорядження Сквирського міського голови №29 -ОД від 26 червня 2019 року            
                                                                    Сквирська міська рада            
                                                                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)            
ПАСПОРТ            
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік            
                                                                                                                               
1   0100000   Сквирська міська рада            
      (код)   (найменування головного розпорядника)            
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада            
      (код)   (найменування відповідального виконавця)            
                                                                                                                               
3   0117442   0456 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури            
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)            
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5 916 889,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 758 000,00 гривень та            
спеціального фонду- 3 158 889,00                                                                                          
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми:             
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",законодавчі акти профілюючого напрямку            
Рішення сесії Сквирської міської ради від 03.12.2018р  № 836-35 -VII "Про затвердження міської Програми утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира  на 2019 рік".            
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 2
1 вирішення проблеми із назадовільним покриттям проїздних частин вулиць міста, тротуарів та реалізація заходів даної програми
7. Мета бюджетної програми: Метою Програми є покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, мостів, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі, покращення її технічних показників, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства.            
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми:            
№ з/п Завдання            
1 2            
1 Покращення транспортно-експлуатаційного стану існуючих вулиць (поточний та капітальний ремонти доріг міста)            
3 Своєчасне очищення вулиць, доріг, від снігу та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами (Зимове утримання доріг міста)            
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів:            
(грн)                    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього                    
                   
1 2 3 4 5 6                    
1 Капітальний ремонт доріг міста 0,00 3 158 889,00 3 158 889,00 3 158 889,00                    
2 Поточний ремонт доріг міста 1 758 000,00 0,00 0,00 1 758 000,00                    
3 Утримання вулично -дорожньої мережі вулиць міста, в тому числі зимове утримання  1 000 000,00     1 000 000,00                    
  УСЬОГО 2 758 000,00 3 158 889,00 3 158 889,00 5 916 889,00                    
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:            
(грн)                                            
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                            
                                           
1 2 3 4                                            
Програма утримання та розвиток дорожнього господарства міста Сквира на 2019 рік 2 758 000,00 3 158 889,00 5 916 889,00                                            
Усього                                                  
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми:            
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього            
1 2 3 4 5 6 7            
  Затрат (проведення поточного та капітального ремонту доріг міста)                      
1 обсяг видатків грн рішення ради 1758000,00 3158889,00 4916889,00            
2 площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного/капітального ремонту тис.кв.м інвентаризація автошляхів 34,0 280,4 314,4            
  Продукту                      
3 площа міських автошляхів  на них планується провести  поточний/капітальний ремонт тис.кв.м ПКД 3,0 4,038 7,038            
  Ефективності                      
4 середня вартість поточного/капітального ремонту 1 кв.м. міських шляшів грн розрахунок 600,00 650,00 1250,0            
  Показники якості                      
5 відсоток площі, відремонтованої за рахунок поточного/капітального ремонту міських автошляхів та споруд на них, до потреби % розрахунок                  
  Затрат (зимове утримання доріг міста)                      
6 обсяг видатків грн рішення ради 1000000,00   1000000,00            
  Продукту                      
7 площа доріг, тротуарів на яких  планується здійснювати зимове утримання  тис.кв.м облік підприємства - балансоутримувача об"єктів      (КП "СКГ") 711,6   711,60            
  Ефективності                      
8 середні витрати на очищення вулиць, доріг, від снігу та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами  грн розрахунок 1000000   1000000,00            
  Показники якості                      
9 темп зростання обсягу утриманого утримання доріг порівняно з попереднім роком % розрахунок 33   33,00            
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко                      
                                          (ініціали і прізвище)                      
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                              
                             
  26.06.2019                                                
  (Дата погодження)                                                                                                              
  М.П.                                                                                                                          
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: