(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0150 - Розпорядження Сквирського міського голови № 58-ОД від 07листопада 2019 року

 
Дата публікації 14.11.2019 15:11:36
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня  2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Розпорядження Сквирського міського голови № 58-ОД  від 07листопада 2019 року
                                                                                Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
1   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3   0110150   0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6 974 160,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 952 160,00 гривень та
спеціального фонду- 22 000,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні";

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Наказ МФУ від 01.10.2010р № 1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ МФУ вsд 17.07.2015р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитsв для формування мsсцевих бюджетів"(із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018р № 617);

Наказ МФУ від 20.09.2017р № 793 "Про затвердження складових програмної класифыкації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 2
1 Забезпечення повного та якісного виконання повноважень  визначених Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами України;
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання
1 2
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього        
       
1 2 3 4 5 6        
1 забезпечення оплати праці (відрядних) посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників, які перебувають у трудових відносинах з Сквирської міською радою, виплата нарахувань на заробітну плату; 6 239 000,00 0,00   6 239 000,00        
2 придбання канцелярського приладдя, оргтехніки, меблів,  витратних матеріалів для оргтехніки, інших електричних товарів, засобів гігієни,придбання паливо – мастильних матеріалів , шин, запасних частин для службового автомобіля 267 000,00 0,00 0,00 267 000,00        
3 оплата послуг ( крім комунальних). 186 160,00 0,00 0,00 186 160,00        
4 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( природного газу, енергії електричної, послуг водопостачання та водовідведення для потреб адміністративних приміщень 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00        
5 інші поточні видатки 28 000,00 0,00 0,00 28 000,00        
6 проведення поточних та капітальних ремонтів адмінприміщень, в т.ч орендоваих   22 000,00 22 000,00 22 000,00        
7 поточний ремонт службового автомобіля 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00        
  УСЬОГО 6 952 160,00 22 000,00 22 000,00 6 974 160,00        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)                                
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                
                               
1 2 3 4                                
Програми організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2019 - 2021 роки 6 952 160,00 22 000,00 6 974 160,00                                
Усього 6 952 160,00 22 000,00 6 974 160,00                                
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Затрат         0,00
1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 28,00 0,00 28,00
2 загальна площа адміністративних приміщень, в т.ч орендованих кв.м внутрішній облік 620,00   620,00
  Продукту          
3 забезпечення повного та якісного виконання повноважень прцівниками грн. розрахунок 6 952 160,00 22 000,00 6 974 160,00
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. внутрішній облік 202,00 0,00 202,00
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внутрішній облік 1 052,00 0,00 1 052,00
  Ефективності          
0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. внутрішній облік 212,3 0,00 212,30
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. внутрішній облік 37,5 0,00 37,50
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. внутрішній облік 248 291,00   248 291,00
0 середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики  грн. внутрішній облік 0,00 22 000,00 22 000,00
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали і прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                                                                                                                               
дата погодження  07.11.2019 року                
                                                           
М.П.                                                                                                                          
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: