(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№927-39 -VІІ Про затвердження Програми природоохоронних заходів містаСквира на 2019 рік

 
Дата публікації 16.4.2019 10:11:19
 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми

природоохоронних заходів

містаСквира на 2019 рік

 

Відповідно до розділу Х Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” від 17.09.1996 року № 1147 (зі змінами), керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою містаСквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити Програму природоохоронних заходів міста Сквира на 2019 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням Програми  покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста.

 

Міський голова                                                           В.А.Скочко

 

м. Сквира

11 квітня 2019 року

№927-39 -VІІ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії Сквирської міської ради

№927-39-VII від 11 квітня 2019 року

 

Програма

природоохоронних заходів   міста Сквира

на 2019 рік

 

П А С П О Р Т

(загальна характеристика міської програми)

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 

Виконком Сквирської  міської  ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа міської ради про затвердження програми

 

Рішення сесії міської ради № від

3.

Розробник програми

 

Виконком  Сквирської міської  ради

4.

Співрозробник програми

 

Комунальне підприємство «Сквирське комунальне господарство»

 

5.

Відповідальний виконавець програми

 

Сквирськаміська  рада

 

6.

Учасник програми

 

Сквирська міська  рада

 

7.

Термін реалізації програми

 

2019 рік

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет міста Сквира (кошти екологічного податку)

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі :

Визначається  рішенням сесії міської ради «Про бюджет міста Сквира на 2019 рік»  

9.1.

коштів міського бюджету

 

9.2

коштів інших джерел

 

 

 

 

1. Загальні положення.


             Програма природоохоронних заходів (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної та міської політики щодо забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля та виконання обов’язків щодо охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

Забезпечення екологічної стабільності, охорона навколишнього природного середовища, поліпшення умов проживання населення є складовою частиною економічного і соціального розвитку міста.

Програму розроблено з урахуванням положень   до розділу Х Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку видів діяльності , що належать до природоохоронних заходів” від 17.09.1996 року № 1147 (зі змінами), ст. 26 пункт 22, ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” .

Розроблення Програми обумовлено існуванням екологічних проблем, які потребують вирішення або зменшення їх негативного впливу на навколишнє природне середовище.

 

ІІ. Мета і завдання програми

 

 Основною метою Програми є забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста Сквира , запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, покращення екологічної ситуації взагалі.

Для досягнення цієї мети необхідно провести ряд заходів щодо зменшення забруднення довкілля, раціонального водокористування, охорони поверхневих вод, вирішення проблем міського полігону ТПВ, збереження та відновлення зелених зон, зменшення негативного впливу підприємств міста на довкілля, підвищення рівня екологічної свідомості мешканців міста, проведення виховної роботи щодо охорони навколишнього природного середовища, формування прагнення у мешканців міста активної діяльності щодо поліпшення і збереження природного середовища, пропагування природоохоронних знань, небайдужого ставлення до дій людей, які наносять шкоду природі.

 

IІІ. Основні заходи реалізації програми.

 

3-1. Заходи щодо покращення санітарного стану міста Сквира, раціонального використання і зберігання побутових відходів:

 • рекультивація території полігону твердих побутових відходів на території Сквирської міської  ради;
 • ліквідація стихійних звалищ сміття та побутових відходів на території Сквирської міської  ради;
 • своєчасне вивезення сміття та розміщення його на діючому звалищі;
 • прибирання та вивезення сміття, підтримка належногосанітарногостануоб`єктів благоустрою;
 • будівництво установок, виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції з відходів виробництва та побутових відходів;
 • придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення та складування побутових відходів;
 • впровадження системи роздільного збору, видалення та знешкодження відходів.

3-2. Заходи щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів:

 • впорядкування і охорона джерел, їх паспортизація, паспортизація водойм;
 • придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах;
 • розробка та затвердження технологічних та господарсько-побутових нормативів використання води, встановлення лімітів водоспоживання;
 • екологічне стимулювання раціонального використання води питної якості, обмеження використання води питної якості для промислових цілей;
 • будівництво у населених пунктах необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються у комунальному господарстві;
 • заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення;
 • роботи, пов`язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм.

3-3. Заходи щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:

 • проведення заходів з озеленення міста;
 • боротьба з бур`янами та карантинними рослинами;
 • ліквідація наслідків буреломів, сніголомів та вітровалів.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів міського бюджету, власних коштів підприємств.

Можливо залучення коштів обласного, державного бюджетів та інших джерел (що не суперечить вимогам чинного законодавства - добровільні внески, інвестиції тощо).

Обсяги фінансування заходів Програми можуть уточнюватися впродовж року в межах наявних фінансових ресурсів.

Головним розпорядником бюджетних коштів, які виділятимуться на виконання заходів Програми, є Сквирська міська  рада.

 

ІV. Організація та контроль за виконанням заходів Програми

 

Виконавцем Програми є Сквирська міська рада.

Забезпечення взаємодії та координації роботи виконавчогооргануСквирської міської  ради пов’язане із виконанням Програми, здійснюється постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста.

Передбачається також співробітництво з міськими громадськими організаціями.

Організацію виконання заходів Програми, відповідно до своїх повноважень, здійснюєвиконавчий комітет Сквирської міської  ради.

Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста.

V. Очікувані результати реалізації Програми

У ході та по завершенні реалізації Програми очікується вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами, збільшення кількості зелених насаджень та озеленених зон у місті та поліпшення екологічного стану міста в цілому.

 

Секретар міської ради                                                        В.О.Бондар

 

Начальник КП «Сквирське

комунальне господарство»                                                 О.П.Скарбовійчук

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: