(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№921-39 -VII Про затвердження Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБКм. Сквира на 2019 рік

 
Дата публікації 16.4.2019 10:48:59
 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми сприяння

створенню ОСББ та підтримки будинків

ОСББ та ЖБКм. Сквира на 2019 рік

 

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», відповідно до Бюджетного кодексу України, з метою створення сприятливих умов для активного розвитку управління майном багатоквартирних будинків у м. Сквира, покращення якості обслуговування житлового фонду та умов проживання населення,Сквирська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК м. Сквира на 2019 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну депутатську комісію Сквирської  міської Ради з питань питань благоустрою, комунального господарства та охорони навколишнього середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

 

 

Міський голова                                                       В.А.Скочко

 

м. Сквира

11 квітня 2019 року

№921-39 -VII

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:рішенням  сесії                                                                         Сквирської міської ради                                                                       від 11.04.2019р. 2019 р.  №921-39-VII

 

 

 

 

ПРОГРАМА

сприяння створенню ОСББ

та підтримки будинків

ОСББ та ЖБК на 2019 рік

 

ЗМІСТ

 

Паспорт Програми………………………………………………………………...4

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма…5

Розділ 2. Мета Програми…………………………………………………………..5

Розділ 3. Завдання Програми……………………………………………………  5

Розділ 4.Механізм реалізації Програми….……………………………...……...6

Розділ 5. Завдання та заходи Програми………………………………………….7

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми…………..……..8

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми……………………....9

Додаток до Програми ..……………………………………………………………10

 

Паспорт Програми

 

Ініціатор розроблення програми

Сквирська  міська рада

Розробник програми

Виконавчий комітет  Сквирської міської ради

Співрозробники програми

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, депутати Сквирської  міської ради

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет Сквирської  міської ради, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи

Термін реалізації програми

2019 рік

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет, гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески, кошти об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та  житлово-будівельних кооперативів, інші кошти не заборонені законом.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми , в тому числі (тис. грн.):

Визначається рішенням сесії про бюджет міста на поточний рік

Міський бюджет, (тис.грн.)

50% від вартості робіт (але не більше 200,0 тис.грн. на один будинок)

Кошти об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлових будівельних кооперативів (тис.грн.)

не менше 50% від вартості робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

 

Вкрай низький рівень розвитку житлового законодавства України спричинив глибоку кризу в багатьох сферах соціально-економічного життя,  в тому числі – в галузі управління житловим фондом. На сьогодні, склалася ситуація, коли значна частина  квартир у багатоквартирних будинках містах є у приватній власності, однак самі будинки, як цілісні майнові комплекси, все ще перебувають на балансі комунальних підприємств, капітальні ремонти яких фінансуються за рахунок міського бюджету. Власники квартир не тільки не мають навичок самостійного управління власним житлом, але навіть і не усвідомлюють себе співвласниками багатоквартирних будинків, та, відповідно, не визнають своїх обов’язків щодо утримання спільного майна в належному стані.

На сьогоднішній день, у м. Сквира  зареєстровано лише 3 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ).

Серед проблем, що перешкоджали створенню ОСББ є відсутність зацікавленості всіх мешканців будинку у створенні ОСББ, складні процедури реєстрації та неврегульованість окремих питань їх діяльності, недостатнє інформування мешканців про переваги ОСББ,  відсутність конкуренції на ринку.

Світовий досвід показує, що лише інституції співвласників будинків здатні ефективно освоювати інвестиції в житлово-комунальному господарстві, причому лише на умовах співфінансування та/або низьковідсоткового кредиту. Необхідність прийняття цієї Програми полягає у визначенні шляхів максимального сприяння міської влади створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.

 

Розділ 2. Мета Програми

 

Метою Програмиє реалізація державної політики, спрямованої на:

- вдосконалення або докорінну зміну існуючих форм і методів управління будинками;

- задоволення потреб усіх споживачів житлово-комунальними послугами належної якості, яка відповідає вимогам державних стандартів;

- підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг;

- забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста.

Розділ 3. Завдання Програми

 

Досягнення мети Програми здійснюється шляхом виконання основних завдань:

- сприяння утворенню ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування;

- проведення необхідної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань щодо механізму створення та діяльності ОСББ, проведення відповідних тренінгів та семінарів;

- надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ;

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг;

- співфінансування виключно ремонтних робіт конструктивних елементів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання багатоквартирних житлових будинків (надалі – ремонтні роботи будинку), у яких створено ОСББ та існуючі ЖБК;

- забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету.

 

Розділ 4. Механізм реалізації Програми

 

Допомогу в реалізації ремонту житлового будинку може отримати кожне ОСББ (ЖБК) міста, що є юридичною особою. При цьому ОСББ (ЖБК) має зробити фінансовий внесок та забезпечити подальше самостійне виконання проекту.

Виділення коштів з міського бюджету на проведення ремонтних робіт житлового фонду ОСББ та ЖБК буде проводитись на умовах співфінансування, а саме: міський бюджет та власні, або залучені кошти ОСББ (ЖБК), не менше 50%.

Для отримання фінансової підтримки з міського бюджету, з метою проведення ремонтних робіт будинку ОСББ/ЖБК необхідно:

  • за власні кошти виготовити проектно-кошторисну документацію та у встановленому порядку провести її експертизу.

- надати до виконавчого комітету Сквирської міської ради заявку (додаток 1 до Програми) на  участь у Програмі за підписом керівника ОСББ (ЖБК) (іншої уповноваженої рішенням загальних зборів особи), проектно-кошторисну документацію, її експертизу та належним чином завірені копії наступних документів:

1. Статут ОСББ (ЖБК);

2. Свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ (ЖБК), а у разі, якщо воно не видавалося, – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3. Рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК) про участь у Програмі;

4. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ (ЖБК) (рішення установчих зборів про утворення органів управління та обрання керівника), або іншого представника (рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК), довіреність на представництво інтересів).

5. Розрахунок сум внесків на утримання будинку та прибудинкової території.

6. Довідку ОСББ про заборгованість по внескам.

 

 

Розділ 5. Завдання та заходи Програми

 

Основні завдання Програми:

1. Реєстрація проектної заявки, яка має бути оформлена згідно з Додатком 1 до Програми.

2. Створення Переліку житлових будинків ОСББ (ЖБК), які подали проектні заявки на проведення ремонтних робіт виконує відповідний відділ виконавчого комітетуСквирської міської ради.

3. Відбір та затвердження об’єктів виконання робіт, які подали заявки на ремонт житлових будинків ОСББ (ЖБК). Затвердження об’єктіввідбувається на чергових засіданнях виконавчого комітету Сквирської  міської ради.

Відбір об’єктів виконання робіт базується на принципах конкуренції та прозорості, і проводиться для забезпечення високої якості виконання робіт.

Критерії відбору об’єктів:

          - актуальність і змістовність кошторисної документації;

          - інноваційність запропонованих підходів і технологій;

          - залучення додаткових джерел фінансування;

          - користь, що отримає громада та очікуваний довгостроковий ефект;

          - позитивний вплив запропонованих технологій на навколишнє середовище;

          Підставою для відмови є:

- невідповідність поданих документів передбачених Розділом 4 Програми;

          - низький рівень платежів по членським внескам;

          - укладення договору без використання електронної системи закупівельProZorro.

4. Відкриття  рахунку в органах казначейства відповідним ОСББ (ЖБК). 

5. Укладання двостороннього договоруспівфінансуванняміжвиконавчим комітетом Сквирськоїої міської ради та ОСББ (ЖБК) (Додаток 2 до  Програми), після визначення ОСББ (ЖБК) відповідно до законодавства про публічні закупівлі.

6. Фінансування з міського бюджету м.СквираОСББ (ЖБК) проводити після надання до головного розпорядника коштів підтвердження про отримання коштів виконавцем робіт, згідно договору між ОСББ (ЖБК) та підрядною організацією (зобов’язання ОСББ (ЖБК) сплатити авансом не менше 50 відсотків вартості згідно з кошторисною документацією) та відкриття  рахунку в органах казначейства відповідним ОСББ (ЖБК). 

7. Приймання виконаних робіт з капітального ремонту житлового будинку, після завершення, проводити правлінням ОСББ (ЖБК) за участю депутата Сквирської міської ради відповідного округу  та представником  виконавчого комітету Сквирської міської ради. Підписується акт приймання-передачі виконаних робіт між ОСББ (ЖБК) та підрядною організацією, за погодженням з виконавчим комітетом Сквирської  міської ради.

 

Основні заходи Програми:

          1. Співфінансування робіт.

Фінансування виконання робіт по одному житловому будинку ОСББ (ЖБК) проводити:

         -  з міського бюджету 50%, але не більше 200,0 тис.грн. на один житловий будинок;

          - ОСББ–не менше 50% на один житловий будинок;

          - інші кошти.

         Співфінансування по виконанню ремонтних робіт житлових будинків здійснюється у два етапи.

         Перший етап – це внесок ОСББ (ЖБК) (не менше 50%, згідно зобов’язань), інші кошти.

         Другий етап – внесок виконавчого комітету Сквирської міської ради, що надається після подання документації про використання коштів ОСББ  (ЖБК) (50%, але не більше 200,0 тис. грн. на один житловий будинок).

 

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Постійна депутатська комісія Сквирської  міської Ради з питань планування бюджету та фінансів,  Постійна депутатська комісія Сквирської міської Ради з питань питань благоустрою, комунального господарства та охорони навколишнього середовища

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми  виступає виконавчий комітет Сквирської міської ради в особі міського голови.

Отримувач бюджетних коштів: ОСББ (ЖБК) м.Сквира.

Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають міській раді за підсумками бюджетного року. Дані про хід виконання Програми розміщується на сайті Сквирської міської ради для ознайомлення  громадськості.

 

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми

 

Для територіальної громади міста:

- забезпечення інформування населення в умовах реформування житлово-комунального комплексу про переваги об'єднань власників житла;

- можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинків;

- покращення фізичного стану будинків та умов проживання в них;

- цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків;

- контроль за якістю ремонтних робіт у будинках;

- можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку;

- соціальна мобілізація мешканців;

- забезпечення захисту прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків;

- забезпечення умов безпечного проживання населення міста.     

Для міської ради:

- реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- поліпшення технічного стану житлового фонду міста в цілому;

- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об'єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;

- створення прозорого механізму  взаємодії між виконавчими органами міської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері  житлово-комунального господарства.

- створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;

- забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними, за умови їх своєчасної оплати.

 

Секретар ради                                                                   В.О.Бондар

 

 

 

Додаток 1

до Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК м. Сквира 2019 р.

 

Сквирському міському голові

Скочко В.А.

Голови ОСББ (ЖБК): __________________________(ПІБ) Адреса:_______________________________________________________Контактний тел./факс:                                                                    ______________________________________________________________

ПРОЕКТНА ЗАЯВКА

на участь у Програмі сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК м. СКвира на 2019 р.

Прошу включити ОСББ (ЖБК)  «______________________________» до одержувачів бюджетних коштів для проведення ремонтних робіт будинку_____________________________________________________________

на умовах спільного фінансування з розміром участі ОСББ –не менше 50%.

Додатки:

1. Проектно-кошторисна документація та її експертиза;

2. Статут ОСББ (ЖБК);

3. Свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ (ЖБК), а у разі, якщо воно не видавалося, – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4. Рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК) про участь у Програмі;

5. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ (ЖБК) (рішення установчих зборів про утворення органів управління та обрання керівника), або іншого представника (рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК), довіреність на представництво інтересів).

6. Розрахунок сум внесків на утримання будинку та прибудинкової території.

7. Довідка ОСББ про заборгованість по внескам.

Дата                                                                                         Підпис

                                                                                                 МП

 

 

Додаток2

до Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК м. Сквира на 2019 р.

 

ДОГОВІР ПРО СПІВФІНАНСУВАННЯ


м. Сквира                                                        «____» ______________2019 рік

 

 

Головний розпорядник коштів міського бюджету м. Сквира, міський голова ____________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони,  та уповноважена особа від співвласників багатоквартирного житлового будинку, що перебуває в управлінні ОСББ (ЖБК) «______________________________________» (надалі – Отримувач бюджетних коштів), в особі ________________________________________________, який діє на підставі ______________________________________________ з іншої сторони (надалі – Сторони), уклали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору

 

1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі співфінансування ремонтних робіт____________________________________________________________житлового будинку ОСББ (ЖБК) «______________________________________________», який знаходиться за адресою:___________________________________________, відповідно до Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2019 рік (надалі – Програма), у розмірах та у порядку, визначеному цим договором.

1.2. Розпорядник коштів приймає участь у співфінансуванні ремонтних робіт в житлових будинках ОСББ (ЖБК) на умовах дольової участі.

1.3. Фінансування з міського бюджету м. Сквира ОСББ (ЖБК) проводити після надання до головного розпорядника коштів підтвердження про отримання коштів виконавцем робіт, згідно договору між ОСББ (ЖБК) та підрядною організацією (зобов’язання ОСББ (ЖБК) сплатити авансом не менше 50 відсотків вартості згідно з кошторисною документацією) та відкриття  рахунку в органах казначейства відповідним ОСББ (ЖБК).  

1.4. Загальна вартість ремонтних робіт ______________________________(вид робіт) становить ___________________________________________ грн.

 

  1. Основні завдання Сторін

 

2.1. Для досягнення цілей за цим договором Сторони зобов'язуються:

2.1.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов Програми.

2.1.2. Активізувати діяльність громадськості при вирішенні питань житлово-комунального господарства у місті, у тому числі підтримуючи розвиток ОСББ (ЖБК) відповідно до умов Програми.

2.1.3. Створювати та розвивати спеціалізовані нові джерела фінансування  та забезпечення інвестицій у оновленні житлового фонду міста.

2.1.4. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, яка стосується предмету цього договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

 

  1. Обов'язки і права розпорядника коштів

 

3.1. Розпорядник коштів зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані  ОСББ (ЖБК) документи на цілі, передбачені у Програмі та цьому Договорі.

3.1.2. Виділити 50 % (але не більше 200,0 тис.грн. на один житловий будинок), відповідно до проектно-кошторисної документації на виконання ремонтних робіт з капітального ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків ОСББ (ЖБК), у межах бюджетних асигнувань на виконання Програми.

3.1.3. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю, а також відомості, які стали відомі у зв'язку з виконанням обов'язків за цим договором.

3.2. Розпорядник коштів має право:

3.2.1. Здійснювати заходи з перевірки пакетів документів наданих та контроль за цільовим використанням коштів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього договору.

3.2.2. Відмовити   ОСББ (ЖБК) у співфінансуванні,  у разі:

3.2.2.1. Невідповідності поданих документівпередбачених Розділом 4 Програми.;

3.2.2.2. Низького рівня платежів по членським внескам;

3.2.2.3.Укладення договору без дотримання процедур закупівель.

 

4. Обов'язки і права ОСББ (ЖБК) - Отримувача бюджетних коштів

 

4.1. Отримувач бюджетних коштів зобов'язується:

4.1.1. Визначення підрядної організації з дотриманням чинного законодавства в сфері публічних закупівель для проведення ремонту житлового будинку;

4.1.2. Сплатити підрядній організації авансом не менше 50 відсотків вартості робіт, згідно з кошторисною документацією та відкрити  рахунок в органах казначейства;

4.1.3. Виконати ремонтні роботи______________________________житлового будинку ОСББ (ЖБК) «_________________________________», який знаходиться за адресою:__________________________________________________________________

4.1.4.Після проведення ремонтних робіт житлового будинку ОСББ (ЖБК) надати до виконавчого комітету Сквирськоїміської ради пакет документів, а саме:

- лист - повідомлення про виконані роботи (в довільній формі);

- копії договорів авторського, технічного нагляду;

- копії наказів про призначення авторського, технічного нагляду;

- акт виконаних робіт.

4.1.3. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

 

5. Відповідальність сторін

 

5.1. Отримувач бюджетних коштів ОСББ (ЖБК) «________________________» несе відповідальність за недостовірність поданих до розпорядника бюджетних коштів документах.

 5.2. Розпорядник коштів не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування коштів з міського бюджету м. Сквира у відповідності до Програми у разі відсутності (недостатності, обмеженості) фінансування.

 

6. Форс-мажорні обставини

 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це стало наслідком причин, що є поза сферою контролю не виконуючої сторони. Такими причинами є: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої електроенергії та телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя  тощо, але не обмежуються ними.

 

7. Строк дії договору

 

7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до «_____» ______________20___ року.

7.2. Цей договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати договір, подає заяву не раніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії договору.

7.3. Протягом дії договору Розпорядник коштів зобов’язується здійснювати фінансування частини коштів Отримувачу бюджетних коштів відповідно до затвердженого міського бюджету на відповідний рік.

 

 

8. Прикінцеві положення

 

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вносяться лише за згодою Сторін шляхом укладення додаткових угод.

8.2. У разі виникнення суперечок (розбіжностей) у ході виконання цього договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів, що не позбавляє зацікавлену Сторону права звернутися до суду.

8.3. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

9. Місце знаходження та реквізити Сторін

 

Отримувач бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: