(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№1388-58-VІІ Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сквирської міської ради

 
Дата публікації 25.9.2020 10:24:11
 

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сквирської міської ради

 

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, удосконалення правового регулювання порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сквирської міської ради, відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (із змінами та доповненнями), Правил благоустрою території міста Сквира, затверджених рішенням Сквирської міської ради від 19.05.2011 № 159-10-VI, керуючись підпунктом 13 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Сквирської міської ради (додаток № 1).
 2. Затвердити Порядок визначення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Сквирської міської ради (додаток № 2).
 3. Затвердити форму Договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу (додаток № 3).
 4. Дане рішення набирає чинності з дня оприлюднення на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та/або у засобах масової інформації.
 5. Рішення Сквирської міської ради від 14.07.2015 № 1483-65-VI «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Сквира» вважати таким, що втратило чинність.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища та заступників міського голови згідно розподілу обов’язків.

Міський голова                                                          Валерій СКОЧКО

 

м. Сквира

17 вересня 2020 року

№1388-58-VІІ

 

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                           В. Бондар

Перший заступник міського голови                                      В. Горбалінський

Заступник міського голови

з економічних питань                                                           Л. Сергієнко

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                      С. Палієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та кадрової роботи міської ради –

головний бухгалтер                                                              М. Тернова

Начальник відділу з питань підприємництва,

містобудування та землекористування

Сквирської міської ради                                                       Н. Іващенко

Начальник юридичного відділу

Сквирської міської ради                                                       О. Сікорська

ВИКОНАВЕЦЬ:                                                                   Л. Бойко

Додаток № 1

до рішення Сквирської міської ради

№1388-58-VII

від 17 вересня 2020 року

ПОРЯДОК

розміщення зовнішньої реклами на території

Сквирської міської ради

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Сквирської міської ради (далі - Порядок) розроблено відповідно до  законів України «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону культурної спадщини»,  «Про адміністративні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про автомобільні дороги», «Про захист суспільної моралі», «Про регулювання містобудівної діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067.

1.2.  Порядок регулює відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням на території Сквирської міської ради зовнішньої реклами, з урахуванням архітектурних, функціонально- планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території населених пунктів.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всю на територію Сквирської міської ради.

1.4. Всі терміни застосовуються в Порядку у значенні, наведеному в  чинному законодавстві України.

 

2. Вимоги до розміщення зовнішньої реклами

 

2.1. Зовнішня реклама на території Сквирської міської ради розміщується та експлуатується на підставі дозволу, виданого на підставі  рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, надані до набрання чинності даного Порядку, є дійсними до закінченя строку їх дії.

2.2. Розміщення об'єктів зовнішньої реклами повинно відповідати вимогам таких законодавчих та нормативних актів:

а) закону України «Про рекламу»;

б) закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»;

в) закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

г) закону України «Про охорону культурної спадщини»;

ґ) закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

д) закону України “Про адміністративні послуги”;

е) закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;

є) закону України  “Про автомобільні дороги”;

ж) Типовим правилам розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067;

з) чинним Державним будівельним нормам;

і) Типовим правилам благоустрою території населеного пункту, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27.11.2017 № 310;

ї) рішенням Сквирської міської ради та виконавчого комітету Сквирської міської ради, а також цього Порядку.

2.3. Зовнішня реклама розміщується:

а) на тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості;

б) на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання (крім опор ліній зв'язку та електропередач).

2.4. На стінах (в тому числі на брандмауерних), які кріпляться на спеціальних конструкціях, що мають елементи кріплення, в обов'язковому порядку подається конструктивне рішення (з відображенням вузлів кріплення конструкції відповідно до діючих Державних будівельних норм) з метою забезпечення безпеки при експлуатації.

2.5. Прапорова композиція, що встановлюються біля приміщень або ділянок територій, що належать або знаходяться в користуванні (оренді) у таких підприємствах, установах та організацій, може вивішуватися за умови наявності дозволу, що надається згідно з цим Порядком.

2.6.Тимчасові виносні рекламні засоби (штендери), що рекламують товари (послуги), розміщуються за наявності дозволу, та встановлюються тільки вздовж пішохідної частини вулиці. Інформаційна площина такої конструкції не повинна перевищувати 2 кв.м. для двох сторін конструкції.

 

3.  Робочий орган

 

3.1. Робочим органом є  відділ з питань підприємництва, містобудування та землекористування Сквирської міської ради.

 

3.2. Контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу та цього Порядку здійснюється Робочим органом.

3.3 До повноважень Робочого органу належать:

а) розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

б) прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, або про відмову в установленні такого пріоритету;

в) підготовка проекту рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради ради щодо надання дозволу, про відмову у його наданні та анулювання дозволу;

г) видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради;

ґ) ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

д) подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Київській області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

е) здійснює контроль відповідності фактичного розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території згідно з виданою дозвільною документацією;

є) ведення контролю нарахувань і сплати по договірних зобов'язаннях.

 

4. Оформлення та видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами

 

4.1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (далі - заявник) подає через загальний відділ Сквирської міської ради заяву встановленого зразка з конструктивним рішенням (відображенням вузлів кріплення конструкції відповідно до діючих Державнихбудівельних норм та актуального топографо-геодезичного знімання масштабу 1:500 з прив'язкою до місця, на якому планується розташування рекламного засобу) та іншими додатками, передбаченими Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами.

 4.2. За наявності документів, передбачених пунктом 4.1. цього Порядку, відомості у той же ж день  вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру журналу реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться у довільній формі. Журнал реєстрації повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу реєстрації робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

У разі подання через загальний відділ Сквирської міської ради заяви на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на одне і те ж місце в один день різними заявниками,  робочий орган готує рішення про вставлення за заявником, який по часу подав документи першим, пріоритету на заявлене місце. У встановлені пріоритету, робочим органом  може бути відмовлено заявнику, який по часу подав заяву першим, у випадку, якщо заявником поданий не повний пакет документів, визначений цим Порядком, та чинним законодавством України. У такому випадку пріоритет  за рішенням робочого органу встановлюється іншому заявнику, який по час подання заяви є наступним  та подані документи якого відповідають вимогам цього Порядку та чинному законодавству України.

4.3. Виконавчий комітет Сквирської міської ради протягом одного робочого  дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні, або на першому засіданні виконавчого комітету Сквирської міської ради після закінчення цього строку відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

4.4. У разі прийняття виконавчим комітетом Сквирської міської ради рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, заявник протягом десяти робочих днів укладає договір з виконавчим комітетом Сквирської міської ради.

4.4.1. В разі, якщо виконавчим комітетом Сквирської міської ради надано дозвіл на тимчасове користування рекламним засобом, що перебуває у комунальній власності територіальної громади, заявник протягом десяти робочих днів укладає договір з комунальним підприємством «Сквираблагоустрій».

4.4.2. Облік договорів ведеться Робочим органом та комунальним підприємством «Сквираблагоустрій» в установленому порядку.

 

4.5. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається через загальний відділ Сквирської міської ради розповсюджувачем зовнішньої реклами не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

Разом із заявою на продовження строку дії дозволу розповсюджувач реклами надає:

а) висновок (виданий підприємством, установою чи організацією, які мають відповідні ліцензії) щодо відповідності встановленого рекламного засобу вимогам безпеки його розміщення та використання протягом строку, на який продовжується дозвіл, а також завірену належним чином копію ліцензії чи сертифікату розробника цього висновку, що підтверджує право останнього надавати такі послуги (роботи);

б) лист-погодження від власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженої ним особи щодо відсутності заперечення на розміщення рекламного засобу на строк продовження дії дозволу або копія договору з власником місця розташування рекламного засобу, діючого на момент подачі заяви.

4.6. У продовженні строку дії дозволу може бути відмовлено в разі:

а) подання заяви менше, ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу;

б)   подання неповного пакета документів, необхідних для продовження строку дії дозволу;

в) наявність простроченої заборгованості розповсюджувача зовнішньої реклами на розміщення рекламного засобу за договором на право тимчасового користування місцем за два і більше місяців.

г)  невідповідність типу рекламного засобу, місця його розташування схемі розміщення рекламних засобів (в разі її затвердження).

4.7. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати одержання заяви про продовження строку дії дозволу, розглядає її та надає пропозиції з проектом відповідного рішення виконавчому комітету Сквирської міської ради для прийняття рішення.

4.8. Виконавчий комітет Сквирської міської ради протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій розглядає та приймає відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову у його продовженні, а, в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк, - на першому засіданні виконавчого комітету Сквирської міської ради після закінчення цього строку.

4.9. Робочий орган протягом двох робочих днів з дати прийняття рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради вносить відповідні зміни до дозволу, які мають бути підписані керівником Робочого органу та скріплені печаткою виконавчого комітету Сквирської міської ради.

4.10. Продовження строку дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується Робочим органом у журналі реєстрації.

 

5. Анулювання, переоформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами

 

5.1.Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється у випадках, визначених чинним законодавстовом України, на підставі рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради.

Заява про анулювання дозволу розміщення зовнішньої реклами подається через загальний відділ Сквирської міської ради, до якої додається витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дня виникнення підстав для анулювання дозволу подає відповідний проект рішення до виконавчого комітету Сквирської міської ради.

Виконавчий комітет Сквирської міської ради протягом п'яти робочих днів з дати одержання проекту приймає відповідне рішення, а, в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк, - на першому засіданні виконавчого комітету Сквирської міської ради після закінчення цього строку але у будь якому випадку не довше одного місяця з дати подання відповідної заяви.

5.2. Рішення про анулювання дозволу фіксується у журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами протягом  п’яти робочих днів.

5.3. Розповсюджувач зобов'язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл якого анульовано, протягом 10 днів з дати прийняття відповідного рішення.

5.4 Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється у випадках, визначених чинним законодавстовм України, на підставі  рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради.

Заява  про переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами подається  протягом одного місяця з  дня  виникнення підстав для переоформлення через загальний відділ Сквирської міської ради.

До заявидодається:

- витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- документ, який засвідчує право  власності  (користування)  на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- банківські реквізити,  ідентифікаційний  код  юридичної особи або ідентифікаційний  номер  фізичної  особи  платників  податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

5.5. У разі  відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник  Робочого  органу  протягом  п'яти  робочих  днів  з  дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл. Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації. Відмова у переоформленні  дозволу  може  бути  оскаржена  у порядку, встановленому законодавством.

 

6. Художньо-естетичні вимоги щодо розміщення зовнішньої реклами та освітлення

 

6.1. Розміщення рекламних засобів повинно здійснюватись з врахуванням архітектурних, естетичних та функціонально-планувальних вимог та з додержанням Правил благоустрою території міста Сквира.

6.2.  Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій, рекламоносіїв повинні відповідати діючим технічним вимогам та нормативам, визначених чинним законодавством та рішеням міської ради і ії виконавчих органів.

Конструкції повинні утримуватися в належному стані. Рекламні засоби можуть мати індивідуальне освітлення рекламного зображення у темний час доби з урахуванням вимог та обмежень, визначених чинним законодавством.

6.3. Спеціальні конструкції обов'язково забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, адреса, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

Конструкції, не забезпечені таким маркуванням,або хоча б одним із обовязкових елементів, підлягають демонтажу.

6.4. Світлова реклама, її масштаб і ритм мають підпорядковуватись архітектурі вулиць, площ та їх вечірньому освітленню.

6.5. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлюватиквартирижитловихбудинків.

 

7. Обов'язки та відповідальність розповсюджувачів зовнішньої реклами

 

7.1. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний:

а) виконати роботи із встановлення об'єкта зовнішньої реклами без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламо розповсюджувач зобов'язаний їх відновити у триденний термін після встановлення рекламоносія.

б) при неможливості відновити озеленення розповсюджувач реклами зобов'язаний сплатити його відновлювальну вартість його власнику або балансоутримувачу.

в) забезпечити відповідність об'єкта зовнішньої реклами проекту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки.

г) після демонтажу об'єкта зовнішньої реклами розповсюджувач має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов'язані з їх відновленням.

7.2. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів, монтаж (демонтаж) покладається на розповсюджувача зовнішньої реклами.

7.3. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавстваУкраїни.

 

8. Порядок здійснення демонтажу рекламних засобів

 

8.1. Під демонтажем розуміють комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розташування та транспортування у місце його подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на нього до територіальної громади в автоматичному порядку.

8.2. Демонтаж здійснюється з обов’язковим письмовим повідомленням власника рекламної конструкції (якщо власник відомий) шляхом направлення відповідного повідомлення поштовим зв’язком рекомендованим листом не пізніше ніж за 5 днів до дати демонтажу. Участь власника, законного користувача рекламного засобу або їх законного представника під час демонтажу є їх безспірним правом.

8.3.  Демонтажу, згідно з цим Порядком, підлягають:

а)  самовільно встановлені рекламні засоби, власник яких невідомий, у тому числі у разі відсутності маркування на рекламному засобі;

б)   самовільно встановлені рекламні засоби, власник яких відомий, але вимоги про демонтаж не виконав;

в) створюють аварійні ситуації, загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб;

г)  в разі, коли термін дії дозволу закінчився;

д)  в разі невідповідності технічних характеристик рекламного засобу та/або місця їх встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

8.4. У випадку, зазначеному в абзаці а) підпункту 8.3., демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги про усунення порушень Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Скирської міської ради. Робочий орган складає перелік рекламних засобів, що підлягають демонтажу та,  разом з відповідним наказом, направляє доручення про демонтаж до КП «Сквираблагоустрій».

У випадку, зазначеному у абзаці б) підпункту 8.3., демонтаж рекламних засобів повинні провести власники (законні користувачі) рекламного засобу самостійно за власний рахунок у термін, вказаний у вимозі Робочого органу про усунення порушення Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Скирської міської ради. У разі невиконання розповсюджувачем у зазначений термін вимог про демонтаж спеціальної конструкції Робочий орган не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дати невиконання вимоги, видає наказ про примусовий демонтаж до КП «Сквираблагоустрій».

У разі виникнення аварійної ситуації, демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги та Робочим органом складається відповідний акт за участю КП «Сквираблагоустрій», власника місця розташування спеціальної конструкції та інших органів (за необхідності).

8.5. Демонтаж рекламних засобів проводиться КП «Сквираблагоустрій», а, за необхідності, вказаним підприємством можуть залучатись інші підприємства, установи та організації для здійснення демонтажних робіт .

У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні власник, законний користувач рекламного засобу або їх законний представник, представники державних органів, представники місцевого відділу Національної поліції, міських служб та інших організацій.

8.6.   Під час демонтажу рекламного засобу складається акт проведення демонтажу рекламного засобу, а також може складатися акт огляду технічного стану рекламного засобу з проведенням фото- та/або відеофіксації, які додаються до акта.

Кожний акт складається в двох примірниках і підписується всіма присутніми особами під час проведення демонтажу. Один примірник Акта залишається у Робочого органу, іншийнадається власнику (законному користувачу) демонтованого рекламного засобу (на його вимогу).

У разі відсутності власника рекламного засобу або його відмови від підписання акта демонтажу, в акті робиться відповідна відмітка, другий примірник акта Робочий орган у п'ятиденний термін надсилає поштою за місцезнаходженням власника (якщо встановлено його місцезнаходження).

8.7. Компенсація витрат КП «Сквираблагоустрій», яке організовувало демонтаж або проводило самостійно демонтаж рекламного засобу, покладається на власника (законного користувача) демонтованого рекламного засобу на підставі виставленого рахунку та акта здачі-приймання виконаних робіт по демонтажу, які надсилаються власнику в обов'язковому порядку у п'ятиденний термін з дати демонтажу.

 

9. Облік та зберігання демонтованих рекламних засобів.

 

9.1. Облік та зберігання демонтованих рекламних засобів здійснюється КП «Сквираблагоустрій».

 

9.2. Для повернення демонтованого рекламного засобу власнику рекламного засобу необхідно звернутись до КП «Сквираблагоустрій» з такими документами:

а) заявою на ім'я керівника про повернення демонтованого рекламного засобу;

б) документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований рекламний засіб;

в) документом, що підтверджує оплату витрат КП «Сквираблагоустрій», пов'язаних з демонтажем рекламного засобу, транспортуванням та зберіганням.

9.3. Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтовані рекламні засоби визнаються безхазяйним майном і переходять у власність територіальної громади м. Сквира у випадку якщо:

а) після закінчення терміну зберігання примусово демонтованих об'єктів власники не зголосились на їх повернення;

б) після закінчення терміну зберігання примусово демонтованих об'єктів власники не сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб;

в) власники надали письмову відмову від демонтованого рекламного засобу та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб.

Після чого вказане майно підлягає реалізації, а кошти отримані після реалізації цього майна, за вирахуванням сум, необхідних для сплати платежів і зборів, та витрат пов'язаних з реалізацією вказаного майна перераховуються до міського бюджету.

У випадках розгляду судових справ, пов'язаних з демонтажем рекламних засобів зберігання здійснюється на весь строк розгляду судової справи до прийняття рішення, що набрало законноїсили.

 

10. Заключні положення

 

10.1. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку.

 

 

Секретар міської ради                                                              Вероніка БОНДАР

 

 

Додаток № 2

до рішення Сквирської міської ради

№1388-58-VII

від 17 вересня 2020 року

 

ПОРЯДОК

визначення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності

Сквирської міської ради

 

 1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Сквирської міської ради обчислюється за наступною формулою:

P = S x B x Кз х Кс,

 •  

Р – розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Сквирської міської ради;

S – площа місця розташування рекламного засобу;

В – базовий тариф (таблиця 1).

                                                                                          Таблиця 1

Базовий тариф

№ з/п

Місце розташування

Одиниця виміру

Плата за місяць у відсотках від мінімальної заробітної плати

 1.  

Реклама на відведеній території на відкритій місцевості

(зелена зона, асфальт, грунт)

1 кв.м.

1,0 %

 1.  

Реклама на зовнішні поверхнях будинків та споруд

1 кв.м.

0,75 %

 1.  

Реклама на елементах вуличного обладнання

1 кв.м.

0,5 %

 

Кз – коефіцієнт, що відповідає певній рекламно-містобудівній зоні;

І зона – центр міста (вул. Соборна, Червона, пров. Гоголя (до перехрестя з вул. Гоголя)) – 1,3;

ІІ зона – вул. Незалежності, вул. Київська, вул. Залізнична – 1,0;

ІІІ зона – решта вулиць та провулків – 0,7.

Кв – коефіцієнт сторонності, що застосовується до рекламних площин з розмірами інформаційного поля не менше, ніж 4 кв.м.

Для односторонніх конструкцій – 1;

Для двосторонніх та тих, що мають дві і більше рекламних сторін – 1,5.

 

 1. Розмір плати за тимчасове користування місцями розташування визначається без врахування податку на додану вартість за один квадратний метр площі розташування, виходячи з місця розташування спеціальної конструкції та з розрахунку за один календарний місяць. Податок на додану вартість обчислюється додатково.
 2. При підрахунку площі рекламо носія плата за неповний квадратний метр береться згідно правил округлення (від 1 до 4 – у бік зменшення, від 5 до 9 – у бік збільшення).
 3. Звільняються від плати за тимчасове користування місцем для розташування реклами розповсюджувачі соціальної реклами.
 4. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
 5. Пільги, відстрочки та розстрочення плати а користування місцями розташування рекламних засобів не надаються.

Додаток № 3

до рішення Сквирської міської ради №1388-58-VII

від 17 вересня 2020 року

 

Договір

на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу 

№ ___                                                                                              «____»__________ 20___р. 

____________________________________________________________________________, 

в особі ___________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі_______________________________________________________,  

(надалі - «Уповноважений орган»), з однієї сторони,

та _________________________________________________________________________,

в особі ___________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі_______________________________________________________,  

(надалі – «Користувач»), з другої сторони,

(разом – «Сторони»), уклали даний Договір про наступне:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Терміни вживаються в даному договорі у значенні, передбаченому Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та Порядком розміщення зовнішньої реклами на території Сквирської міської ради.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 

2.1. Уповноважений орган надає Користувачу для розміщення зовнішніх рекламних засобів місце, що перебуває на території Сквирської міської ради, а саме:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


2.2. Користувач використовує це місце для розташування зовнішніх рекламних засобів та здійснює плату за користування місцем згідно з Порядком визначення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Сквирської міської ради, затвердженого рішенням Сквирської міської ради, та Розрахунком плати за тимчасове користування площею поверхні для розташування рекламного засобу (Додаток 1.1. до цього Договору)

 3. ПРАВА, ОБОВ¢ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Уповноважений орган має право:

3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням Користувачем чинного законодавства з питань зовнішньої реклами, Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сквирської міської ради, Правил благоустрою території міста Сквира, положень цього Договору.

3.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій Користувачем.
3.1.3. Відмовити Користувачу в продовжені строку дії дозволу у випадках, передбачених законодавством України та Порядком розміщення зовнішньої реклами на території Сквирської міської ради.

3.1.4. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку, передбачених чинним законодавством України.

3.1.5. Розірвати цей Договір, та силами Уповноваженого органу здійснити за рахунок Користувача демонтаж спеціальної конструкції у випадку заборгованості більше, ніж за три місяці.

3.1.6. Вимагати внесення змін до умов Договору згідно вимог діючого законодавства.

3.2. Уповноважений орган зобов’язується:

3.2.1. Не надавати місце у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволу Користувача.

3.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Порядком розміщення зовнішньої реклами на території Сквирської міської ради.

3.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами.

3.3. Користувач має право:

3.3.1. Вимагати передачу йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних конструкцій відповідно до виданого  дозволу.

3.3.2. Використовувати надане йому місце для розміщення на ньому рекламних засобів з дотриманням положень цього договору та Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сквирської міської ради.

3.4. Користувач зобов’язаний:

3.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Законів України «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сквирської міської ради.
3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані.

3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

3.4.4. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого у встановленому порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.

3.4.5. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки рекламних засобів та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці.

3.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини Користувача.

3.4.7. Демонтувати в 10-денний термін спеціальні конструкції, по закінченню терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його анулюванні, розірванні або закінченні терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної ситуації.

3.4.8. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до належного стану.

3.4.9. У тижневий термін листом повідомити Уповноважений орган про зміни поштових, банківських та інших реквізитів Користувача, а також про свою реорганізацію або ліквідацію.

 

4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 

4.1. Розмір плати за всі надані у користування місця визначається відповідно до Порядку визначення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Сквирської міської ради з дня надання Уповноваженим органом дозволу на розташування рекламоносія №___________ і складає ____________ ( ______________________________________________ ) гривень на місяць.

4.2. Умови внесення плати – щомісячно, або, за згодою сторін, один раз на рік при отриманні дозволу.

4.3. Внесення плати за користування місцями здійснюється Користувачем шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок Уповноваженого органу у встановлені цим Договором строки.

4.4. Платіж за користування місцем сплачується Користувачем незалежно від наслідків господарської діяльності Користувача, щомісячно, не пізніше 25 числа за поточний місяць, на рахунок Уповноваженого органу.

4.5. Після отримання Користувачем дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за користування місцем проводиться незалежно від того використовує його Користувач чи тимчасово не використовує.

 

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ У КОРИСТУВАННЯ
 

5.1. Протягом 10-ти днів після припинення дії цього договору Користувач зобов’язаний звільнити надане у користування місце. При цьому демонтаж спеціальної конструкції та приведення території місця у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття, відновлення газонів тощо) проводиться Користувачем за його рахунок.

5.2. У разі не виконання Користувачем вимог пункту 5.1. даного договору Уповноважений орган має право демонтувати спеціальну конструкцію та привести територію місця у належний стан з наступною вимогою до Користувача на відшкодування затрачених коштів. 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
 

6.1. Договір набирає чинність з моменту отримання Користувачем дозволу на розміщення зовнішньої реклами та діє до моменту закінчення терміну дії дозволу та до повного виконання сторонами умов договору.

6.2. Терміну дії цього Договору подовжується у випадку продовження терміну дії дозволу. 6.3. Договір достроково припиняє дію:

6.3.1. за взаємною згодою Сторін;

6.3.2. у разі дострокового припинення дії дозволу, анулювання дозволу;

6.3.3. за рішенням суду;

6.3.4. за ініціативою Уповноваженого органу у випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених п. п. 3.4.1.- 3.4.6.

7. ФОРС – МАЖОР

 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору, якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити жодна із Сторін. В разі виникнення таких обставин Сторона, для якої вони зумовили неможливість виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу Сторону в п’ятиденний термін.

7.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна із Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.

7.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані такими компетентними державними органами.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору, вони намагатимуся вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння, спір передається на розгляд до Господарського суду Київської області.

8.2. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і є невід’ємною частиною Договору.

8.3. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають силу.

8.4. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

 

Термін дії договору з___________________по__________________

Продовжено з___________________по__________________

Продовжено з___________________по__________________

 

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Уповноважений орган                                                                                 Користувач

 

Додаток 1.1.

до Договору на тимчасове

користування місцем розташування

рекламного засобу

                                                                                                 

Розрахунок плати за тимчасове користування

площею поверхні для розташування рекламного засобу

 

Місце розташування

Базовий тариф

(грн. за м2),

Тб

Вид рекламного засобу

Площа поверхні для розташування рекламного засобу (м2), S

Плата за місяць без врахування ПДВ, грн.,

Вмр

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Формула розрахунку:  Вмр = Тб х S 

 

Плата за місяць становить:______________________________________________ 

 

 

Уповноважений орган                                                                                 Користувач

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: