(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№1384-58-VII Про внесення змін до Програми ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік

 
Дата публікації 23.9.2020 16:53:21
 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до Програми ефективної роботи

та реформування житлово – комунального господарства

міста Сквира з централізованого водопостачання

та водовідведення на 2020 рік

 

Відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії міської ради від 06.11.2018 року №757-34–VІІ  « Про затвердження Порядку розроблення,  затвердження та виконання міських цільових  програм у м. Сквира»,  пропозиції міського голови, постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів,  Сквирська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Внести зміни до  Програми ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік, виклавши її  в новій редакції (додаток №1).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на комісію з питань планування бюджету та фінансів Сквирської міської ради.

 

Міський голова                                       Валерій СКОЧКО

 

м. Сквира

17 вересня 2020 року

1384-58-VII

 

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови                              В.М.Горбалінський

  Заступник міського голови

з економічних питань                                                    Л.В.Сергієнко

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                             С.І.Палієнко

Керуючий справами виконавчого комітету                  М.М.Іщенко

Начальник юридичного відділу

міської ради                                                                   О.М.Сікорська

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи                                             М.В.Тернова

                                                                                   

 

 

                                               ПАСПОРТ

Програми  ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання

та водовідведення на 2020 рік

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Сквирська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

28.11.2019 року №1282/125 Рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради

3.

Розробник програми

Сквирська міська рада

4.

Співрозробники програми

Сквирська міська рада, комунальні підприємства Сквирської міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Сквирська міська рада, КП «Сквирське комунальне господарство, КП «Сквир-водоканал»

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Сквирська міська рада

7.

Учасники програми

Сквирська міська рада, одержувачі бюджетних коштів - КП «Сквирське комунальне господарство, КП «Сквир-водоканал»

8.

Мета програми

Задоволення потреб споживачів м. Сквира у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Сквира її ефективності, надійності та рівню безпеки об'єктів, раціональне використання водних ресурсів, збереження та охорона навколишнього природного середовища.

9.

Термін реалізації програми

2020 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів

507,212 тис.гривень

 

Кошти міського бюджету

507,212 тис.гривень

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Сквирська міська рада

 

   Додаток 1

               до рішення сесії Сквирської міської ради

               від 17.09.2020 року №1384-58-VII

 

ПРОГРАМА

ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО -КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА СКВИРА  З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 НА 2020 РІК

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної та регіональної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки", "Про місцеве самоврядування в Україні", а також забезпечення умов для імплементації Директив ЄС про питну воду та очищення міських стічних вод в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопроводу та каналізації, поліпшення якості централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Програма забезпечує збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності й підвищення рівня життя мешканців м. Сквира.

Розроблення Програми обумовлено:

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем водопостачання та водовідведення м. Сквира;

- застосуванням застарілого обладнання в системах водопостачання та водовідведення в м. Сквира;

- високою енергоємністю обладнання систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом власних фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Програмою передбачається впровадження комплексу заходів, направлених на поліпшення якості води та забезпечення сталого функціонування і розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Реалізація Програми дозволить забезпечити беззбиткову роботу підприємства, його здатність самостійно інвестувати заходи на системах водопостачання та водовідведення при збереженні належного рівня та якості послуг з оптимальними, економічно-обґрунтованими тарифами.

Основними напрямками Програми сталої та ефективної роботи водопровідно-каналізаційного господарства міста Сквира на 2020 рік є:

 • поліпшення якості води;
 • підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення; недопущення перебоїв постачання питної води у пікові місяці споживання;
 • скорочення невиробничих втрат води і витоків;
 • встановлення будинкових приладів обліку питної води;
 • підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів;
 • економія водних ресурсів;
 • поліпшення якості очищення стоків;
 • удосконалення системи управління;
 • забезпечення беззбиткового функціонування систем.
 • запобігання масштабних аварій в системах централізованого водопостачання та водовідведення.
 1. МЕТА, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Мета Програми – задоволення потреб споживачів м. Сквира у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Сквира її ефективності, надійності та рівню безпеки об'єктів, раціональне використання водних ресурсів, збереження та охорона навколишнього природного середовища.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо:

 • забезпечення, відповідно до потреб, фінансування заходів Програми з різних джерел: державний, міський  бюджети, кошти інвесторів, кошти підприємства;
 • введення в дію нових джерел водопостачання та ліквідація свердловин, що подають воду з відхиленням від нормативу, що забезпечить подачу питної води гарантованої якості;
 • посиленого контролю за якістю питної води;
 • оновлення та модернізації об’єктів водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності та надійності їх функціонування;
 • удосконалення систем забору, транспортування питної води та водовідведення;
 • удосконалення технології очищення стічних вод;
 • приведення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до економічно  обґрунтованих.

 

3. СУЧАСНИЙ СТАН

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА М.СКВИРА

Споживачі міста забезпечуються послугами водопостачання та водовідведення через системи водопостачання та водовідведення комунального підприємства "Сквирське комунальне господарство» (далі — КП "СКГ"), а із 01.11.2019 року - комунального підприємства «Сквир-водоканал».

3.1. Опис технічного стану систем водопостачання

Система водопостачання м. Сквира  забезпечується з підземного джерела – Сквирського родовища підземних вод. На балансі та обслуговуванні КП «Сквирське комунальне господарство», КП «Сквир-водоканал» знаходяться 15 свердловин.

У структурі послуг водопостачання більше  90% від їх загального обсягу надається населенню.

Відсоток охоплення споживачів приладами обліку:

- абоненти багатоквартирних будинків  – 97 %;

- абоненти приватного сектора – 70,6%;

- організації та підприємства – 86%.

Забезпечує подачу води нормативним тиском у розподільчу мережу насосна станція водопроводу другого підйому  –  1 од., яка обліковується   на балансі КП «Сквир-водоканал».

 Загальна кількість встановлених насосних агрегатів на насосній станції – 5 одиниць, із них, які відпрацювали амортизаційний період  - 3 од. 

Добовий підйом води – 2,8 тис. куб. м.

Мережі водопроводу – 60 км, з них аварійні (ветхих) – 42 км, або 70%.

3.2. Опис технічного стану систем водовідведення

У 6-ти насосних каналізаційних станцій підприємства налічується 15 насосних агрегатів, з яких 12, або 80%, відпрацювали амортизаційний період. Пропускна спроможність каналізаційної системи – 1,1 тис. куб. м на добу.

У господарському віданні КП «Сквир-водоканал» знаходяться  каналізаційні мережі протяжністю 56 км, з яких 39 км, або 69,6%, зношені.

Проблемними питаннями системи водовідведення є зношеність каналізаційних мереж, насосів та обладнання каналізаційних насосних станцій, недостатня ефективність процесів очищення стічних вод на очисних спорудах, знос основних споруд та технологічних мереж, що може призвести до масштабних аварій в системі централізованого водовідведення.

3.3 Економічний стан КП «Сквир-водоканал».

КП «Сквир-водоканал» -  надавач послуг з централізованого водопостачання та водовідведення - новостворене підприємство, яке утворилось  шляхом виділу із комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» відповідно до рішення сесії Сквирської міської ради, фактично  розпочало діяльність 01 листопада 2019 року.

3.4 Шляхи фінансової стабілізації

3.4.1. Для забезпечення споживачів питною водою гарантованої якості та підвищення якісних характеристик системи  водовідведення розроблені заходи за клопотанням керівника КП «Сквир-водоканал» (додаток №1).

3.4.2. З метою покращення фінансового стану КП «Сквирське комунальне господарство», враховуючи неодноразові клопотання КП «СКГ» щодо відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водовідведення  за грудень 2018 року включити видатки на зазначені цілі у проєкт бюджету 2020 року (додаток 2).

 1.  

3.4.4. Для зниження наднормативних втрат необхідно виконати заходи, спрямовані на збільшення реалізації послуг:

-   встановлення будинкових приладів обліку води;

-   вирішення питання обліку каналізаційних стоків із вигрібних ям приватного сектора.

3.4.5.Зниження рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг та забезпечення виконання заходів Програми.

3.4.6. Здійснення заходів капітального характеру щодо покращення водопостачання населення якісною питною водою у достатній кількості.

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дозволить створити умови для забезпечення населення м. Сквира питною водою гарантованої якості, підвищити якість наданих послуг, забезпечити надійність функціонування систем водопостачання та водовідведення, підвищити безпечність об'єктів водопостачання і водовідведення та запобігти їх негативному впливу на навколишнє природне середовище, зокрема:

В економічній сфері:

- зменшити енерговитрати у системах водопостачання і водовідведення на 3% до технічно обґрунтованого мінімального рівня;

- знизити витоки і невраховані витрати води на 3% від діючого нормативного значення шляхом встановлення приладів обліку та оптимізації режимів роботи розподільної мережі;

- за рахунок впровадження новітніх технологій очищення стічних вод знизити концентрації забруднюючих речовин, що скидаються після очищення у водні об’єкти ;

- скоротити аварійність на розподільних мережах;

У соціальній сфері:

- забезпечити гарантовану якість поданої споживачам питної води у відповідності із чинними нормативами.

 

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Фінансове забезпечення виконання "Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік" визначається рішенням Сквирської міської ради про бюджет на відповідний бюджетний рік. У разі змін складових фактичної вартості заходів, передбачених цією Програмою, кошти виділяються в установленому законом порядку.

5.2. Рішенням міської ради про затвердження змін до бюджету міста можуть вноситися додаткові заходи до "Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік"

5.3. Джерелами фінансування заходів "Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік" можуть бути:

- кошти міського бюджету;

- кошти комунального підприємства, КП «Сквир-водоканал» відповідно до програм його діяльності;

- інші, не заборонені законом джерела фінансування.

5.4. Виконавцями "Програми  розвитку житлово-комунального господарства м. Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік" визнати:

- розпорядником бюджетних коштів – Сквирську міську раду

- одержувачами бюджетних коштів на виконання заходів Програми визнати:

КП «Сквир-водоканал» на заходи визначені у додатку 1 ,

КП «Сквирське комунальне господарство» в частині відшкодування різниці в тарифах за грудень 2018 року визначені у додатку 2 .

Комунальне підприємство КП «Сквир-водоканал», (балансоутримувач об’єктів водопровідно – каналізаційного господарства) несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів , визначених у додатку 1  у повному обсязі.

КП «Сквирське комунальне господарство» несе повну відповідальність за цільове використання коштів  , визначених у додатку 2  у повному обсязі.

Розпорядник бюджетних коштів не відповідає перед одержувачем бюджетних коштів за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування (відсутності фінансування) з бюджету або не перерахування коштів Державною казначейською службою.

Для реалізації Програми необхідні кошти у сумі 507,212 тис. грн.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок  коштів міського бюджету м. Сквира   – 507,212 тис. грн.; в тому числі

 • на відшкодування різниці в тарифах для одержувача бюджетних коштів КП «Сквирське комунальне господарство» –  92,212 тис. грн.
 • на заходи передбачені Програмою (додаток 1 ) - одержувачу бюджетних коштів КП «Сквир-водоканал» – 415,0  тис. гривень.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Прорами

       

 

Заходи Програми в частині капітальних видатків одержувача бюджетних коштів «КП «Сквир-водоканал»

      1.1  Капітальні ремонти пожежних гідрантів по вул.Залізнична,6,10, вул.Польова 47,59, вул.П.Мирного,1, вул.Незалежності,77, вул.Шевченка,58, вул.Пустоварівська,75, вул.Поліська,20, вул.Мічуріна,2, вул.Байдукова,35, вул.Успенська,125, вул.Незалежності,208, вул.Слобідська – 100,0 тис.гривень.

1.2 Капітальний ремонт підвідного водогону до будинку по вул.Київська,5 в м.Сквира – 50,0 тис.грн.

1.3 Закупівля нового обладнання для свердловин та водогонів міста – 100,0 тис.грн.

1.4 Виконання заходів з усунення виявлених порушень в ході перевірки  Сквирським районним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області від 19.03.2020 року – 100,0 тис.грн.

Міський голова                                                            Валерій СКОЧКО

Директор КП «Сквир-водоканал»                           Юхим ШВАРЦБУРД

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

           

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: