(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№1382-58–VІІ Про внесення змін до Програми утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира на 2020 рік

 
Дата публікації 23.9.2020 16:39:58
 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до  Програми

утримання та  розвитку дорожнього

господарства міста Сквира  на 2020 рік

(проект)

Відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   рішення сесії міської ради від 06.11.2018 року №757-34–VІІ  « Про затвердження Порядку розроблення,  затвердження та виконання міських цільових  програм у м. Сквира»,  пропозиції міського голови, постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів,  Сквирська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до Програми утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира  на 2020 рік, виклавши її в новій редакції (додаток №1).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів  Сквирської міської ради.

 

Міський голова                                     Валерій СКОЧКО

 

м. Сквира

17 вересня 2020 року

№1382-58–VІІ

 

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови                              В.М.Горбалінський

  Заступник міського голови

з економічних питань                                                    Л.В.Сергієнко

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                             С.І.Палієнко

Керуючий справами виконавчого комітету                  М.М.Іщенко

Начальник юридичного відділу

міської ради                                                                   О.М.Сікорська

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи                                             М.В.Тернова

Додаток №1

до рішення сесії Сквирської міської ради №1382-58-VII від 17.09.2020 року

 

ПРОГРАМА

утримання та  розвитку дорожнього господарства міста Сквира  

на 2020 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Сквирської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення виконавчого комітету від №1244/123 від 22.10.2019 року

3.

Розробник Програми

Сквирська міська рада

4.

Співрозробники Програми

 

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

Сквирська міська рада,

КП «Сквираблагоустрій»

6.

Учасники Програми

Сквирська міська рада, одержувач бюджетних коштів - КП «Сквираблагоустрій» суб’єкти господарювання

7.

Термін реалізації Програми

 

2020 рік

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 

8363,155 тис. гривень

           у тому числі:

 

8.1

коштів міського, обласного та державного бюджетів

8363,155 тис. гривень

8.2

коштів інших джерел

кошти інвесторів, спонсорів, благодійних організацій, за рахунок виконання робіт шляхом залучення громадськості міста та виконання примусових робіт, передбачених законом

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Покриття проїзної частини вулиць міста, тротуарів, перебуває в незадовільному техніко-експлуатаційному стані, відслужило по декілька міжремонтних терміни, не відповідає вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та технічним правилам ремонту і утримання міських вулиць та доріг. Проїзна частина та тротуари уражені вибоїнами, в наявності напливи та пошкодження бордюрного каменю, не відповідають вимогам нормативних документів посадкові майданчики зупинок громадського транспорту та технічні засоби регулювання дорожнього руху, відсутні велодоріжки (смуги). Окрім цього є вулиці без твердого покриття.

Зростання автомобільного парку та підвищення інтенсивності дорожнього руху призвели до виникненню затримок в транспортних вузлах, погіршення умов руху, підвищенню загазованості і рівня шуму в міській забудові, зростанню аварійності на вулично-дорожній мережі. Тому гостро стоїть питання відновлення пропускної здатності існуючої вулично-дорожньої мережі міста за рахунок вдосконалення організації дорожнього руху.

Програма розвитку дорожнього господарства (далі – Програма) розрахована на 2020 рік. Програма визначає основні напрямки розвитку вуличної-дорожньої мережі міста (далі – ВДМ), вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури та упорядкування фінансового забезпечення дорожнього господарства. На основі цієї Програми прийматимуться рішення щодо забезпечення належного функціонування ВДМ та подальшого її розвитку. В ході виконання Програми можуть відбуватися зміни в залежності від ефективності залучення інвестицій, а також, внутрішньої політики на загальнодержавному рівні.

2. Визначення мети

Метою Програми є покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, мостів, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі, покращення її технічних показників, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства.

На основі комплексного вивчення стану ВДМ міста Сквира  сформовано план її реконструкції, капітального та поточного ремонтів.

3. Обґрунтування шляхів, засобів, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань і заходів

Розв’язання проблеми здійснюватиметься за такими напрямками:

  • покращення транспортно-експлуатаційного стану існуючих вулиць (поточний та капітальний ремонти, утримання вулично –дорожньої мережі , а саме:

систематичне очищення покриттів від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів шляхом їх підмітання та миття, а також поливання покриттів водою під час спеки влітку,

заготівля і складування протиожеледних матеріалів, хімічних реагентів.

своєчасне очищення вулиць, доріг, від снігу та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами ;

-   підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки ВДМ;

-   розвиток дорожньої інфраструктури та покращення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху (дорожні знаки, розмітки, зупинки і т.д);

-   удосконалення управління вулично-дорожньою мережею.

Ресурсне забезпечення Програми визначається рішенням сесії міської ради  «Про бюджет міста Сквира на 2020 рік».

4. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів, ефективним та цільовим використанням коштів її виконавцями, залучення до виконання Програми в установленому законодавством порядку підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування здійснює виконавчий комітет   Сквирської  міської ради.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми, функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію міської ради з питань  благоустрою, житлово-комунального господарства, та охорони навколишнього природного середовища.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення бюджетного року .

Міський голова                                      Валерій СКОЧКО 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: