(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№1381-58–VІІ Про внесення змін до Програми розроблення містобудівної документації в місті Сквира на 2020 рік

 
Дата публікації 23.9.2020 16:26:0
 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до Програми

розроблення містобудівної документації

в місті Сквира на 2020 рік

 

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 19 Закону Україні “Про регулювання містобудівної діяльності”,  з метою регулювання планування, забудови та іншого використання територій для забезпечення сталого розвитку міста Сквира з урахуванням  державних, громадських і приватних інтересів, враховуючи рішення сесії міської ради від 06.11.2018 року №757-34–VІІ « Про затвердження Порядку розроблення,  затвердження та виконання міських цільових  програм у м. Сквира», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань землекористування, будівництва та архітектури, Сквирська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни до  Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації в місті Сквира на 2020 рік (додаток 1).
  2. Обсяги фінансування Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації в місті Сквира на 2020 ріквизначаються рішенням сесії міської ради «Про бюджет міста Сквира на 2020 рік».
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань землевпорядкування  будівництва та архітектури  Сквирської міської ради

 

Міський голова                                                        Валерій СКОЧКО

 

м. Сквира

17 вересня  2020 року

№1381-58–VІІ

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                                В.О. Бондар

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                          С.І. Палієнко

Начальник юридичного відділу                                                 О.М. Сікорська

Виконавець

Начальник відділу з питань

підприємництва, містобудування та

землекористуванняміської ради                                                 Н.В. Іващенко

 

ПАСПОРТ

Програми 

розроблення (оновлення) містобудівної документації

в місті Сквира на 2020 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Сквирська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

04.11.2019 року №1264/124 Рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради

3.

Розробник програми

Сквирська міська рада

4.

Співрозробники програми

Сквирська міська рада,

5.

Відповідальні виконавці програми

Сквирська міська рада

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Сквирська міська рада

7.

Учасники програми

Сквирська міська рада

8.

Мета програми

Розроблення (оновлення) містобудівної документації сучасного рівня для планомірного та якісного вирішення питань з реалізації місцевих інтересів під час планування, забудови та іншого використання території міста.

9.

Термін реалізації програми

2020 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів

  тис.гривень

 

Кошти міського бюджету

  тис.гривень

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Сквирська міська рада

 

Додаток 1

до рішення сесії Сквирської

міської ради №1381-58-VII

від 17.09.2020 року

ПРОГРАМА

розроблення (оновлення) містобудівної документації

в місті Сквира на 2020 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація повинна розроблятися на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

Містобудівна документація на місцевому рівні може бути оновлена за рішенням місцевої ради.

Оновлення містобудівної документації передбачає:

1. Актуалізацію картографо-геодезичної основи;

2. Перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму;

3.Приведення містобудівної документації у відповідність із вимогами законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Наявна містобудівна документація:

„Генеральний план. І етап. Містобудівне обґрунтування межі міста”, розробленої в 2001 році інститутом „ДІПРОМІСТО”, Генеральний план, затверджений рішенням Сквирської міської ради у 1983 році, розроблений на паперових носіях та потребує перенесення у векторну цифрову форму.

Крім того, відповідно до ч.11 ст.17 матеріали генерального плану не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі, тоді як генеральний план міста Сквира досі містить гриф «Для службового користування». Роботи із зняття грифу «Для службового користування» з генерального плану проводиться на договірних засадах шляхом роздрукування текстових та графічних матеріалів.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території.

Детальний план міста Сквира планується розробити з метою визначення розмірів та конфігурації земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки з прибудинковими територіями для подальшого розроблення відповідної землевпорядної документації, відображення меж земельних ділянок наявних житлових будинків та тих, що проектується, на які є правовстановлюючі документи.

2.МЕТА ПРОГРАМИ

         Головною метою Програми є розроблення (оновлення) містобудівної документації сучасного рівня для планомірного та якісного вирішення питань з реалізації місцевих інтересів під час планування, забудови та іншого використання території міста.

3.ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

         Основним завданням Програми є виконання заходів щодо вирішення питання забезпеченості містобудівною документацією міста (актуалізація, оновлення або розроблення), а саме:

         - оновлення генерального плану міста;

         - детальний план території для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови

  • Детальний план території під будівництво житла учасникам бойових дій , учасникам АТО.     

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

         Фінансування цієї Програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно з розписом міського бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством України.

5.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Розроблення містобудівної документації в місті Сквирі спрямоване на вирішення проблемних питань щодо розвитку території міста, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови території міста.

Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання рішення затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість розташовувати та проектувати нове будівництво, здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів містобудування, упорядкувати території, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб.

Програма розроблення містобудівної документації в місті Сквирі на 2020 рік підготовлена відділом з питань підприємництва містобудування та землекористування.

Міський голова                                                   Валерій СКОЧКО

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: