(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№1380-58–VІІ Про внесення змін до Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради на 2020 рік

 
Дата публікації 23.9.2020 16:13:9
 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до Програми

фінансової підтримки підприємств

комунальної власності

Сквирської міської ради на 2020 рік

Відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   рішення сесії міської ради від 06.11.2018 року №757-34–VІІ  « Про затвердження Порядку розроблення,  затвердження та виконання міських цільових  програм у м. Сквира»,  пропозиції секретаря міської ради, постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, клопотань директора КП «Сквира-водоканал»  Сквирська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки підприємств  комунальної власності Сквирської міської ради на 2020 рік  (додаток №1), виклавши її в новій редакції.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів  Сквирської міської ради.

 

Міський голова                                     Валерій СКОЧКО

м. Сквира

17 вересня 2020 року

№1380-58–VІІ

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови                                    В.М.Горбалінський

       

Заступник міського голови

з економічних питань                                                            Л.В.Сергієнко

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                     С.І.Палієнко

 

Керуючий справами виконавчого комітету                          М.М.Іщенко

Начальник юридичного відділу

міської ради                                                                          О.М.Сікорська

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи                                                     М.В.Тернова

Додаток 1

до рішення сесії

Сквирської міської ради

від 17.09.2020 року №1380-58-VII

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки підприємств

комунальної власності

Сквирської міської ради на 2020 рік

Зміст

  1. Паспорт Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Загальні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Мета та завдання Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. Заходи з реалізації  Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. Очікувані результати. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. Система контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПАСПОРТ

Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності

Сквирської  міської ради на 2020 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Сквирська міська рада

2.

Розробники програми

Сквирська міська рада

3.

Відповідальні виконавці

Сквирська міська рада

4.

Учасники Програми

КП «Сквирське комунальне господарство»,                                                             КП «Сквир-водоканал»,                                         КП «Сквираблагоустрій»

5.

Терміни реалізації програми

 2020 рік

6.

Кошти, задіяні на виконання Програми

Міський бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:    

 

2340,710 тис.гривень

 

 

1.Загальні положення

         Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради 2020рік (далі - Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про природні монополії», «Про питну воду та питне водопостачання».

         У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарського діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

         Комунальні підприємства: КП «Сквирське комунальне господарство», КП «Сквир-водоканал» та КП «Сквираблагоустрій» є стратегічно важливими підприємствами для Сквирської міської ради, які забезпечують місто  централізованим водопостачанням та водовідведенням,  наданням послуг з вивезення твердих побутових відходів та інших послуг в галузі житлово – комунального господарства. На даний час фінансовий стан комунальних підприємств є критичним через податкове навантаження та невелику кількість абонентів. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх непідйомними для споживачів. Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства, в частині своєчасної  виплати заробітної плати, неякісного надання послуг комунальними підприємствами, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу комунальних підприємств в цілому.                                  Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги  наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств.

    Вищенаведені чинники призвели до зменшення  у Підприємств власних обігових коштів для забезпечення належного водопостачання, водовідведення, надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, забезпечення благоустрою міста  (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).  

                  2. Мета та завдання Програми

         Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунальних підприємств, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, поповнення статутного капіталу відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям об’єднаної територіальної громади послуг в галузі житлово-комунального господарства та спрямована на виконання наступних завдань:

         1. Покращення якості надання послуг:

         2. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

         3. Забезпечення проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності територіальної громади  Сквирської  міської ради.

         4. Проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих потужностей підприємств.

         5.  Виконання зобов’язань по  виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам.

         6. Погашення заборгованості по податках та інших обов’язкових платежах.

         7. Проведення вчасних розрахунків за спожиті енергоносії, що відносяться  до виробничої собівартості підприємства, та є невід’ємною частиною виробничого циклу.

         8. Подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

         9. Придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.

3. Заходи з реалізації Програми

         Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети:

         1. Надання підприємствами фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування) необхідності виділення коштів на надання фінансової підтримки чи поповнення статутного капіталу з обов’язковим розрахунком економічного ефекту від впровадження заходів, проектів.

         2. Розгляд структурними підрозділами міської ради направлених матеріалів, прийняття рішення про необхідність фінансування та підготовка проекту рішення міської ради щодо виділення коштів за рахунок коштів міського бюджету.

         3. Прийняття відповідного рішення Сквирської міською радою.

         4. Забезпечення виконання рішення міської ради та використання підприємствами виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням.

         5. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець та постійна комісія  з питань планування бюджету та фінансів.

4. Фінансова забезпеченість Програми

Фінансова підтримка комунальних підприємств здійснюється шляхом:                                         

1. Внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвитку міського бюджету.

2. Надання поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) за рахунок загального фонду міського бюджету.

         3. Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми є  Сквирська міська рада.

           4. Обсяги фінансування Програми зазначені у додатку 1 до Програми.

5. Очікувані результати

         Виконання Програми дасть можливість:

         1. Забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємств.

         2. Здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності підприємств.

         3. Забезпечити  безперебійну роботу комунальних підприємств.

         4. Уникнення порушень трудового, податкового та іншого  законодавства.

         5. Покращити якість надання послуг.

6. Система контролю

  1. Реалізація Програми покладається на Сквирську міську раду, її   виконавчий комітет та комунальні підприємства міста.
  2. Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Міський голова                                     Валерій СКОЧКО

Додаток 1

до Програми фінансової підтримки

комунальних підприємств

Сквирської міської ради

на 2020 рік

Орієнтовні обсяги фінансування Програми 

«Фінансової підтримки комунальних підприємств Сквирської міської ради на 2020 рік

№п/п

Комунальні підприємства

Обсяги фінансування тис.грн.

1.

КП»Сквирське комунальне господарство»

1750,510

 

2.

КП «Сквир-водоканал»

590,200

3.

КП «Сквираблагоустрій»

0

 

Всього

2340,710

 

Міський голова                                            Валерій СКОЧКО

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: