(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№1096-47-VII Про внесення змін до міської Програми ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік

 
Дата публікації 11.11.2019 16:16:43
 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до міської Програми

ефективної роботи  та реформування

житлово – комунального господарства міста Сквира

з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік

 

Відповідно до вимог ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст.26, ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, погодження постійних комісій міської ради, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до міської Програми ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік (Програма), а саме, текст Програми після слів «Комунальне підприємство «Сквирське комунальне господарство» доповнити словами «Комунальне підприємство «Сквир-водоканал».

2. Це рішення набирає чинності з дня прийняття та підлягає публікації в засобах масової інформації та на офіційному сайті Сквирської міської ради: http://skvira-rada.gov.ua.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                       В.А.Скочко

 

м. Сквира

07 листопада 2019 року

№1096-47-VII

 

ПРОГРАМА

ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО -КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА СКВИРА  З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 НА 2019 РІК

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної та регіональної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки", "Про місцеве самоврядування в Україні", а також забезпечення умов для імплементації Директив ЄС про питну воду та очищення міських стічних вод в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопроводу та каналізації, поліпшення якості централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Програма забезпечує збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності й підвищення рівня життя мешканців м. Сквира.

Розроблення Програми обумовлено:

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем водопостачання та водовідведення м. Сквира;

- застосуванням застарілого обладнання в системах водопостачання та водовідведення в м. Сквира;

- високою енергоємністю обладнання систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом власних фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Програмою передбачається впровадження комплексу заходів, направлених на поліпшення якості води та забезпечення сталого функціонування і розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Реалізація Програми дозволить забезпечити беззбиткову роботу підприємства, його здатність самостійно інвестувати заходи на системах водопостачання та водовідведення при збереженні належного рівня та якості послуг з оптимальними, економічно-обґрунтованими тарифами.

Основними напрямками Програми сталої та ефективної роботи водопровідно-каналізаційного господарства міста Сквира на 2019 рік є:

 • поліпшення якості води;
 • підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення; недопущення перебоїв постачання питної води у пікові місяці споживання;
 • скорочення невиробничих втрат води і витоків;
 • встановлення будинкових приладів обліку питної води;
 • підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів;
 • економія водних ресурсів;
 • поліпшення якості очищення стоків;
 • удосконалення системи управління;
 • забезпечення беззбиткового функціонування систем.
 • запобігання масштабних аварій  в системах  централізованого  водопостачання та водовідведення.
 1. МЕТА, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Мета Програми – задоволення потреб споживачів м. Сквира у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Сквира її ефективності, надійності та рівню безпеки об'єктів, раціональне використання водних ресурсів, збереження та охорона навколишнього природного середовища.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо:

 • забезпечення, відповідно до потреб, фінансування заходів Програми з різних джерел: державний, міський  бюджети, кошти інвесторів, кошти підприємства;
 • введення в дію нових джерел водопостачання та ліквідація свердловин, що подають воду з відхиленням від нормативу, що забезпечить подачу питної води гарантованої якості;
 • посиленого контролю за якістю питної води;
 • оновлення та модернізації об’єктів водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності та надійності їх функціонування;
 • удосконалення систем забору, транспортування питної води та водовідведення;
 • удосконалення технології очищення стічних вод;
 • приведення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до економічно  обґрунтованих.

3. СУЧАСНИЙ СТАН

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА М.СКВИРА

Споживачі міста забезпечуються послугами водопостачання та водовідведення через системи водопостачання та водовідведення комунальних підприємств "Сквирське комунальне господарство» та «Сквир-водоканал».

3.1. Опис технічного стану систем водопостачання

Система водопостачання м. Сквира  забезпечується з підземного джерела – Сквирського родовища підземних вод. На балансі та обслуговуванні  КП «Сквирське комунальне господарство»  знаходяться 15 свердловин.

У структурі послуг водопостачання більше  90% від їх загального обсягу надається населенню.

Відсоток охоплення споживачів приладами обліку:

- абоненти багатоквартирних будинків  – 97 %;

- абоненти приватного сектора – 70,6%;

- організації та підприємства – 86%.

Забезпечує подачу води нормативним тиском у розподільчу мережу насосна станція водопроводу другого підйому  –  1 од., яка обліковується   на балансі КП «Сквирське комунальне господарство».

 Загальна кількість встановлених насосних агрегатів на насосній станції – 5 одиниць, із них, які відпрацювали амортизаційний період  - 3 од. 

Добовий підйом води – 2,8 тис. куб. м.

Мережі водопроводу – 60 км, з них аварійні (ветхих) – 42 км, або 70%.

3.2. Опис технічного стану систем водовідведення

У 6-ти насосних каналізаційних станцій підприємства налічується 15 насосних агрегатів, з яких 12, або 80%, відпрацювали амортизаційний період. Пропускна спроможність каналізаційної системи – 1,1 тис. куб. м на добу.

У господарському віданні КП «Сквир-водоканал» знаходяться  каналізаційні мережі протяжністю 56 км, з яких 39 км, або 69,6%, зношені.

Проблемними питаннями системи водовідведення є зношеність каналізаційних мереж, насосів та обладнання каналізаційних насосних станцій, недостатня ефективність процесів очищення стічних вод на очисних спорудах, знос основних споруд та технологічних мереж, що може призвести до масштабних аварій в системі централізованого водовідведення.

3.3 Економічний стан  комунальних підприємств

Збитковий фінансовий результат господарської діяльності підприємства впродовж останніх років, передусім обумовлений збитковістю тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення, тоді як діючі механізми погашення заборгованості з різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства, є недосконалими, та розраховані лише  на погашення заборгованості за спожиту електроенергію, податку на додану вартість, заробітної плати.

До 01 грудня 2018 року   на послуги  водопостачання діяли тарифи,    затверджені  рішенням виконавчого комітету № 452/30 від 01.06.2012 року, в розмірі 6,79 грн за м. куб. В результаті окупність послуг водопостачання на 01.12.2018 року становила 46,23 %.   Нові тарифи на послуги водопостачання затверджені  рішенням виконавчого комітету № 904/91 від  30.10.2018 року вступили в дію із 01.12.2018 року в розмірі 17,21 грн. за м. куб.

На протязі 2018 року на послуги водовідведення діяли тарифи,    затверджені  рішенням виконавчого комітету № 452/30 від 01.06.2012 року, в розмірі 11,06 грн за м. куб. В результаті окупність послуг водопостачання на 01.01.2019 року становила 44,44 %.  Нові тарифи на послуги водовідведення затверджені  рішенням виконавчого комітету № 944/98  від  11.12.2018 року вступили в дію із 01.01.2019 року в розмірі 29,61 грн. за м. куб.

Також, слід відмітити, що  незважаючи на зростання обсягів надання послуг,  зростання обсягів виробничих витрат підприємства значно іх  перевищує, Це пояснюється  невпинним зростанням рівня інфляції в країні, та високим рівнем дебіторської заборгованості населення за спожиті послуги .

Фінансовим результатом звичайної діяльності  КП "СКГ" за  2017 рік є збиток у сумі  997 тис грн.

Витрати від звичайної діяльності за 2017 рік на виробництво послуг з водопостачання та водовідведення склали 5908,7 тис. грн. За підсумками   2017 року, собівартість послуг централізованого водопостачання склала 10,16 грн., водовідведення — 17,53 грн.

Причинами збільшення витрат у 2017 році стало зростання вартості електроенергії на 11%, вартості паливно-мастильних матеріалів до 18%, підвищення рівня заробітної плати ( з 01.01.2017 р мінімальна заробітна плата становить 3200 грн. збільшення в 2 рази), збільшення вартості витратних матеріалів.

Фінансовим результатом звичайної  діяльності  КП "СКГ"  в 2018 році є збиток  у сумі  1843,9 тис. грн.  В тому числі, незважаючи на відшкодування різниці в тарифах, яке надавалось відповідно Програми, збитки по водопостачанню та водовідведенню за 2018 рік становлять 177,4 тис. грн.

Витрати від звичайної діяльності у 2018 році на виробництво послуг з водопостачання та водовідведення склали 8091,4 тис. грн.. За підсумками 2018 року, собівартість послуг централізованого водопостачання склала 14,03 грн., водовідведення — 20,81 грн.

Причинами збільшення витрат у 2018 році стало зростання вартості електроенергії на 18%, вартості паливно-мастильних матеріалів до 12%, підвищення рівня заробітної плати з урахуванням змін в Галузевій угоді  -37,3% ( з 01.01.2018 р тільки мінімальна заробітна плата становить 3723 грн., або  збільшення в 16,3%), збільшення вартості витратних матеріалів.

3.4 Шляхи фінансової стабілізації

1. Відповідність тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення їх собівартості та врахування в них  інвестиційної складової або відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово–комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво . (Розрахунок потреби в коштах на зазначені цілі додається ,( додаток №1)

2. Для забезпечення споживачів питною водою гарантованої якості та підвищення системи  водовідведення розроблені заходи (додаток №2).

3. Посилення претензійної та позовної роботи зі стягнення дебіторської заборгованості.

4. Для зниження наднормативних втрат необхідно виконати заходи, спрямовані на збільшення реалізації послуг:

-  встановлення будинкових приладів обліку води;

- вирішення питання обліку каналізаційних стоків із вигрібних ям приватного сектора;

5. Зниження рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг та  забезпечення виконання заходів Програми

4.  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

         Виконання Програми дозволить створити умови для забезпечення населення м. Сквира питною водою гарантованої якості, підвищити якість наданих послуг, забезпечити надійність функціонування систем водопостачання та водовідведення, підвищити безпечність об'єктів водопостачання і водовідведення та запобігти їх негативному впливу на навколишнє природне середовище, зокрема:

В економічній сфері:

- зменшити енерговитрати у системах водопостачання і водовідведення на 3% до технічно обґрунтованого мінімального рівня;

- знизити витоки і невраховані витрати води на 3% від діючого нормативного значення шляхом встановлення приладів обліку та оптимізації режимів роботи розподільної мережі;

- забезпечити до 2020 року установку побудинкових комерційних приладів обліку у всіх багатоквартирних будинках;

- за рахунок впровадження новітніх технологій очищення стічних вод знизити концентрації забруднюючих речовин, що скидаються після очищення у водні об’єкти ;

- скоротити аварійність на розподільних мережах;

У соціальній сфері:

- забезпечити гарантовану якість поданої споживачам питної води у відповідності із чинними нормативами;

5. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Оцінка вартості виконання заходів проводилася на основі такої вихідної інформації:

• дані ТЕО та проектів отримані з урахуванням коефіцієнтів інфляції, зміни коефіцієнтів на будівельні роботи тощо;

• укрупнені норми проектування;

• комерційні пропозиції фірм-постачальників обладнання для водопостачання;

• вимоги чинних ДБН на вартість робіт з проектування;

• дані інших чинних програм  з урахуванням коефіцієнтів інфляції.

6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

1. Фінансове забезпечення виконання  "Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік" визначається рішенням Сквирської міської ради про бюджет на відповідний бюджетний  рік. У разі змін складових фактичної вартості заходів, передбачених цією Програмою, кошти виділяються в установленому законом порядку.

2. Рішенням міської ради про затвердження змін до бюджету міста можуть вноситися додаткові заходи до «Програми розвитку житлово-комунального господарства в організації благоустрою м. Сквира на 2019 рік ».

3. Джерелами фінансування заходів "Програми розвитку житлово-комунального господарства в організації благоустрою м. Сквира на 2019 рік"  можуть бути:

- кошти міського бюджету;

- кошти комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» відповідно до програм його діяльності

- інші , не заборонені законом джерела фінансування.

4. Виконавцями "Програми  розвитку житлово-комунального господарства  м. Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік"  визнати:

- розпорядником бюджетних коштів – Сквирську міську раду;

- одержувачами бюджетних коштів на виконання заходів Програми:

-   комунальне підприємство «Сквирське комунальне господарство»

- комунальне підприємство «Сквир-водоканал».

Комунальні підприємства несуть повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

Розпорядник бюджетних коштів не відповідає перед одержувачем бюджетних коштів за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування (відсутності фінансування) з бюджету або не перерахування коштів Державною казначейською службою.

Для реалізації Програми необхідні кошти у сумі  946,35 тис. грн.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок  коштів міського бюджету м. Сквира – 946,35  тис. грн.; в тому числі

 • на відшкодування різниці в тарифах – 96,35 тис. грн.
 • на заходи передбачені в розділі 3,4 п 2 Програми – _850_тис. грн.

 

 

Міський голова                                                                     В.А. Скочко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Додаток 1

До Програми ефективної роботи та

реформування житлово – комунального

господарства міста Сквира з централізованого

водопостачання та водовідведення на 2019 рік

 

Розрахунок потреби в коштах на відшкодування різниці між затвердженим тарифом  та розміром економічно обґрунтованих витрат по наданню послуг  з централізованого водовідведення за грудень 2018 року

по КП "Сквирське комунальне господарство" на 2019 рік

   

грн.

 

Назва статей

Водовідведення

Прямі  витрати

Фактичний розрахунок (собівартість)

Прямі матеріальні витрати

71583

Реагенти

0

Електроенергія на виробництво води та стоків

63313

Паливо

6730

Ремонти (матеріали, запчастини, згідно фактичних витрат

1042

Інші матеріальні витрати

498

Прямі витрати на оплату праці

111772

Інші прямі витрати

29987

Відрахування в фонди соціального страхування

23419

Амортизація

4970

Інші виробничі витрати (податки, послуги підприємств, ін. ремонти)

1598

Всього прямих витрат

213342

Загальновиробничі витрати

19876

Виробнича собівартість

233218

Адміністративні витрати

18842

Витрати на збут (без урахування повірки лічильників)

13532

Інші операційні витрати

0

Витрати на здійснення капітальних вкладень

0

Всього по операційній собівартості

265592

Загальний обсяг наданих послуг м3

12192,80

в т.ч. І група споживачів (населення) м3

7671,17

в т.ч. ІІ група споживачів (бюджетні установи) м3

2718,30

в т.ч. ІІІ група споживачів (інші

1803,33

Середньозважена собівартість виробництва 1 куб.м. води, стоків (без ПДВ) грн.

21,78

Середньозважена собівартість виробництва 1 куб.м. води, стоків (з ПДВ) грн.

26,14

Затверджений тариф для населення  1 куб.м. (без ПДВ) грн.

9,22

Вартість  виробництва 1 куб.м. води, стоків з урахуванням затвердженного тарифу для населення (без ПДВ)

7671,17*9,22=

70728

Вартість  виробництва 1 куб.м. води, стоків з урахуванням собівартості виробництва для населення (без ПДВ)

7671,17*21,78=

167078

Різниця між собівартісним та зарведженим тарифом (без ПДВ)

167078-70728=

96350

 

Додаток №2

До Програми ефективної роботи та  реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та

водовідведення на 2019 рік

 

 

Заходи

по капітальному ремонту, реконструкції  та будівництву водопровідної та каналізаційної системи міста Сквира

№ п/п

Назва заходу

Вартість заходу

тис.грн

1

«Нове будівництво водопроводу по пров. Гоголя м. Сквира» з виготовленням проектно – кошторисної документації (ПКД).

100,0

2

Будівництво, капітальний ремонт та  реконструкція  артезіанських  свердловин

250,0

3

Капітальний ремонт самопливних каналізаційних колекторів, перекладання (санація) аварійних вуличних каналізаційних мереж, ремонт очисних споруд та каналізаційно-насосних станцій.  

500,0

4

Надання капітального трансферту КП «Сквир-водоканал» для проведення капітального ремонту даху КНС №2 по вул.Шевченка в м.Сквира Київської області»

13,0

 

ВСЬОГО

863,0

                                                                                                                                      тис.грн.

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: