(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна аптека №25»

Дата публікації 31.3.2021 13:3:13
 

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна аптека №25»

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади керівника Комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна аптека №25».

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами),  постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника  державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Сквирської міської ради від 23 лютого 2021 року № 188-5-VIII «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника Комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна аптека №25», рішення Сквирської міської ради від 24 березня 2021 року № 17-6-VIII «Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника Комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна аптека №25»»

Найменування закладу: 

Комунальне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна аптека №25»

 Скорочене найменування українською мовою: КП СМР « СЦА №25»

 Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 

09001, Київська область,  м. Сквира ,  вул. Соборна, 38

Основні напрями його діяльності: 

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (основний);

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах.

 

Основною метою діяльності Підприємства є:  забезпечення населення, установ охорони здоров»я та інших закладів, підприємств та організацій всіх видів та форм власності  лікарськими засобами  і виробами медичного призначення шляхом роздрібної та оптової торгівлі  і підтримання стабільного фінансового стану підприємства.

 

 Предметом діяльності підприємства є :

- визначення сьогоденної та перспективної потреби в лікарських засобах;

- укладання договорів на постачання медикаментів та іншої медичної продукції;

- роздрібна та оптова торгівля  лікарськими засобами та виробами  медичного    призначення, предметами догляду за хворими, виробами санітарії та гігієни, миючими та косметичними засобами, парфумерією, дитячим та дієтхарчуванням, природними і штучними мінеральними водами та іншими товарами медичного призначення вітчизняного та іноземного виробництва;

- придбання, зберігання, перевезення, знищення, реалізація ( відпуск) , виготовлення  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ;

- виготовлення  (в умовах аптеки) лікарських форм;

- організація та забезпечення належного зберігання лікарських засобів та інших товарів  медичного призначення у відповідності до чинних вимог;

- контроль якості закупівлі, зберігання, виготовлення, реалізації ліків;

- здійснення рекламної та інформаційної діяльності, маркетингових досліджень на фармацевтичному ринку;

- транспортно-експедиційне обслуговування структурних підрозділів підприємства;

- здавання в найм /в оренду/ нерухомого майна, майна виробничо-технічного призначення  за згодою власника;

-  інша виробнича, комерційна та посередницька діяльність, що відповідає меті та предмету діяльності Підприємства  і не заборонена чинним законодавством України.

 Статут Комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна аптека №25» затверджено рішенням сесії Сквирської міської ради від 21.01.2021 №127-4-VIII.

Структура:

  • аптека  № 73 село Великополовецьке;
  • аптека  № 124 село Самгородок;
  • аптека  №148  село Чубинці;
  • аптека  № 149 село  Шамраївка;
  • аптечний пункт № 1 при районній поліклініці;
  • аптечні пункти при АЗПСМ, ФП .

Відповідно до фінансового плану кошти для фінансового забезпечення діяльності Комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна аптека №25» на 2021 рік складають – 2 000 000 грн.

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 01.04.2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 16.04.2021 року, 17:00 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 

09001, м. Сквира, Київська область, вул. Богачевського, 28, другий поверх, 30 кабінет, організаційний відділ

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (04568) 5-36-05, е-mаіl: 09000skvira@gmail.com  (тема: Конкурс керівників закладів охорони здоров’я м. Сквира).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3)  резюме у довільній формі;

4)  автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094; 7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Вимоги до претендента: Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я".

Стаж роботи на керівних посадах: не менше – 5 років.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету;  сучасні  засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

•  конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

•  план реформування закладу протягом одного року;

•  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

•  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

• пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792 (зі змінами).

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

19.04.2021 року о 15:00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

20.04.2021 року о 12:00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Сквирська міська рада, мала зала, 3-й поверх

м. Сквира, Київська область, вул. Богачевського, 28. 

 

 
 
НАПИСАТИ НАМ
(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
НАПИСАТИ
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: