(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Про оренду водних об’єктів

Дата публікації 15.11.2016 13:54:50
 

Оренда водних об’єктів

На даний час надзвичайно актуальним є питання надання водних об’єктів в користування на умовах оренди та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства діючих договорів оренди, за якими використовуються водні об’єкти.

Зміни, які відбулися у водному законодавстві від 01.07.2013 року відповідно до Закону України «Про аквакультуру», докорінно змінили процедуру надання водних об’єктів в оренду, особу орендодавців, встановили Методику визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти (наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 № 236, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518), порядок розроблення паспорта водного об’єкта (наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 за № 775/23307), типовий договір оренди водного об’єкта (постанова КМУ від 29.05.2013 № 420).

Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм (оренду), до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця (орендодавця).

Таким чином, повноваження районних державних адміністрацій щодо розпорядження водними об’єктами та земельними ділянками під ними, перейшли до облдержадміністрацій, по об’єктах розташованих за межами населених пунктів, а також до сільських, селищних, міських рад, по об’єктах розташованих в межах населених пунктів, відповідно до їх повноважень визначених статтею 122 Земельного кодексу України.

Переважна більшість діючих договорів оренди, за якими використовуються водні об’єкти не відповідає вимогам чинного законодавства, що обумовлено відсутністю на той час єдиного порядку надання водних об’єктів в оренду.

Відповідно статті 652 Цивільного кодексу України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не відповідає суті зобов’язання, зокрема до змін спонукає: відсутність паспорту водного об’єкту, необхідність перерахунку розміру плати за оренду водного об’єкту та інше. В разі потреби новий орендодавець може внести зміни до договору оренди шляхом його переукладення, враховуючи всі вимоги чинного законодавства.

Водні об'єкти надаються в оренду в комплексі з прибережними захисними смугами, землями, зайнятими водою, та гідротехнічними спорудами згідно зі статтею 51 Водного кодексу України та статтею 59 Земельного кодексу України.

До плати за оренду земель водного фонду входить плата за оренду землі під водою та плата за оренду прибережних смуг водного об'єкта.

Додаткову угоду до договору оренди, укладеного до 2013 року, підписує орган, до якого перейшли повноваження щодо розпорядження землями державної власності.

До 2013 року земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності надавалися в оренду за рішенням районних державних адміністрацій (стаття 123 ЗКУ в редакції до 2013 року).

З 2013 року повноваження щодо розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності перейшли до Держземагентства України.

Враховуючи вищенаведене, з 1 січня 2013 року від імені та в інтересах держави України право власності земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності здійснює центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи, а, отже, районні державні адміністрації з 2013 року не наділенні такими повноваженнями.

Слід зауважити, що прийняття рішень про внесення змін до чинного договору оренди земельної ділянки щодо продовження його дії, зміни розміру орендної плати, припинення дії такого договору шляхом дострокового його розірвання тощо є не що інше, як розпорядження земельною ділянкою.

До речі, аналогічна ситуація вже існувала при набранні чинності Земельним кодексом України з 01.01.2002 року із укладенням додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок, оформлених до 01.01.2002 року, та розірвання таких договорів.

Так, згідно з пунктом 3 Розділу Х Перехідних положень ЗКУ передбачено, що у випадках, коли земельні ділянки надані в оренду до введення в дію цього Кодексу органами, повноваження яких з надання земельних ділянок з прийняттям цього Кодексу змінені, продовження строку оренди зазначених земельних ділянок здійснюється органами, що мають право надання цих земель за цим Кодексом.

Щодо поновлення чи пролонгації (продовження) дії договору зазначимо, що внести зміни можливо у чинний договір, а поновити можливо той договір, який вже припинив свою дію. Якщо мова йде про внесення змін до чинного договору оренди в частині продовження його дії, то при цьому внести зміни можна у будь-яку частину чинного договору шляхом укладання додаткової до нього угоди.

Порядок укладання додаткової угоди аналогічний порядку укладання самого договору. Після підписання додаткової угоди необхідно буде звернутися до державної реєстраційної служби із заявою про внесення змін до зареєстрованого раніше вашого права оренди в Державному реєстрі прав.

Доводимо до відома орендарів, що при перегляді та приведенні вищевказаних діючих договорів у відповідність до вимог чинного законодавства відповідні витрати (на виготовлення (коригування) у встановленому порядку відповідної документації із землеустрою, розробку проектів землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, паспорта водного об’єкта та інше) покладаються на орендаря, а земельні торги не проводяться.

Юрист Сквирської міської ради Валентин Ткаченко

 

 

 

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: