(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування містобудівної документації

Дата публікації 22.1.2021 16:29:9
 

Повідомлення про оприлюднення 

Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проекту документу державного планування містобудівної документації 

«Детальний план території земельної ділянки площею 10,0230 га в адміністративних межах Сквирської міської ради за межами населених пунктів для відведення її в постійне користування КП «Сквирське комунальне господарство» під розміщення існуючого полігону твердих побутових відходів (реконструкція)»

 

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: Метою розроблення Детального плану території земельної ділянки площею 10,0230 га в адміністративних межах Сквирської міської ради за межами населених пунктів для відведення її в постійне користування КП «Сквирське комунальне господарство» під розміщення існуючого полігону твердих побутових відходів (реконструкція) є визначення функціонального призначення та параметрів забудови ділянки за межами населеного пункту з метою реконструкції існуючого полігону твердих побутових відходів з розміщенням сміттєсортувальної лінії. Територія реконструкції розташована на відстані 2,1 км від найближчої житлової забудови с. Селезенівка поза межами зон суттєвих екологічних впливів на навколишнє середовище і знаходиться у відносно сприятливих екологічних умовах. Паспортизоване та централізоване сміттєзвалище належить КП «Сквирське комунальне господарство» та відповідно до «Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки» підлягає реконструкції.

  2. Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування – районна державна адміністрація. 

  3. Передбачувана процедура громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення процедури: від 22.01.21 і триває до 05.02.21 включно.

б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень на електронну адресу: skg93@i.ua. Відповідальна особа – начальник КП «СКГ» О. П. Скарбовійчук.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися із проектом ДДП, заявою про визначення обсягу СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується ДДП – Сквирська районна державна адміністрація, із вищевказаними документами можна ознайомитись на офіційному сайті Сквирської міської ради. 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреса та строки подання зауважень та пропозицій – Сквирська районна державна адміністрація; поштова адреса: м. Сквира, вулиця Богачевського, буд. 28, Сквирського району, Київської області, 09000; електронна адреса: skg93@i.ua; строки: від 22.01.21 до 05.02.21 включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДДП: Сквирська районна державна адміністрація.

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП: відсутня.

 

ЗАЯВА 

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ 

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  ПЛОЩЕЮ 10,0230 ГА В АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕЖАХ  СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ  ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ЇЇ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ  КП «СКВИРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» ПІД РОЗМІЩЕННЯ ІСНУЮЧОГО ПОЛІГОНУ  

ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ  

(РЕКОНСТРУКЦІЯ) 

1. Відомості про замовника. 

Замовник: Сквирська районна державна адміністрація Київської  області. 

Поштова адреса: місто Сквира, вулиця Богачевського, будинок 28,  Сквирського району, Київської області, 09000. 

Електронна адреса: skg93@i.ua. 

2. Вид та основні цілі документу державного планування, його  зв’язок з іншими документами державного планування Вид документу державного планування  

Склад та зміст детального плану визначає ДБН Б.1.1.-14:2012 «Склад та  зміст детального плану території». Детальний план території після його  затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об’єктів  містобудування, відведення земельних ділянок для будівництва, благоустрій  території, прокладку інженерних мереж тощо, котрий розробляється на  виконання вимог статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної  діяльності», а також розробляється та затверджується з урахуванням  державних, громадських та приватних інтересів. 

Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ здійснюється на замовлення Департаменту регіонального розвитку та  житлово-комунального господарства Київської ОДА відповідно до Програми  поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017- 2020 роки (№302-14-VII від 19.05.2017). 

Проект детального плану території земельної ділянки площею  10,0230 га в адміністративних межах Сквирської міської ради за межами  населених пунктів для відведення її в постійне користування КП «Сквирське  комунальне господарство» під розміщення існуючого полігону твердих  побутових відходів (реконструкція) виконано відповідно до Земельного 

Кодексу України, Законів України «Про відходи», «Про забезпечення  санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про основи  містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про  землеустрій», «Про охорону навколишнього середовища», нормативно 

правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства  регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства  України, а також під час проектування враховано вимоги: 

ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні  положення проектування»; 

ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» (проект  детального плану розроблявся у 2018 році). 

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на  будівництво; 

ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» ; ДБН В.1.2-14:2018 ««Система забезпечення надійності та безпеки  будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та  конструктивної безпеки будівель і споруд»; 

ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови  населених пунктів»; 

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» ; ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та  споруди» ; 

ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових  автомобілів»; 

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». 

Основна мета розроблення проекту детального плану: 

визначення функціонального призначення та параметрів забудови  ділянки за межами населеного пункту з метою реконструкції існуючого  полігону твердих побутових відходів з розміщенням сміттєсортувальної лінії. 

Детальний план території має зв’язки та узгоджується з іншими  документами державного планування, а саме: 

Схемою планування території Київської області; 

Схемою планування території Сквирського району; 

Стратегією регіонального розвитку Київської області на період  2021- 2027 роки; 

Національною стратегією управління відходами до 2030 року  (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р); Програмою поводження з твердими побутовими відходами у  Київській області на 2017 – 2019 роки (Розпорядження голови Київської  обласної адміністрації від 19 травня 2017 року №274);

Концепція впровадження сучасної системи поводження з  побутовими відходами у Київській області 2017-2022 рр. 

3. Визначення документу державного планування для реалізації  видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено  здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо  визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення  ресурсів). 

На виконання вимог Програми поводження з твердими побутовими  відходами у Київській області на 2017 – 2019 роки (Розпорядження голови  Київської обласної адміністрації від 19 травня 2017 року №274)  передбачається реалізувати природоохоронні заходи із розроблення проектної  документації на реконструкцію існуючого полігону твердих побутових  відходів, а саме проведення реконструкції полігону та будівництво  сортувально-перевантажувальної станції в межах діючого сміттєзвалища.  

Реконструкція полігону є плановим природоохоронним заходом,  направленим на розв’язання проблем поводження з ТПВ та забезпечення  екологічно безпечних умов проживання населення та забезпечення  екологічної безпеки навколишнього природного середовища.  

Проектом реконструкції даного об’єкту передбачається здійснення  комплексу заходів інженерного захисту, що містять перелік основних  (фундаменти, дамби) та допоміжних (нагірна канава тощо) засобів, що  дозволить попередити шкодочинний антропогенний вплив на довкілля та стан  здоров’я населення. Проектним планом пропонується провести  реконструкцію полігону твердих побутових відходів з розміщенням на  території сміттєсортувальної лінії для забезпечення виконання сучасних вимог  щодо сортування, складування та захоронення твердих побутових відходів.  Причина саме реконструкції існуючого полігону ТПВ полягає в дефіциті  території, оскільки відсутня можливість виділити територію деінде в  межах Сквирської міської ради. 

На сьогоднішній день паспортизоване міське сміттєзвалище розміщено  в адміністративних межах Сквирської міської ради за межами населених  пунктів ще з 1972 року. Земельна ділянка, балансоутримувачем якої є КП  «Сквирське комунальне господарство», загальною площею 10,0230 га, яку на  даний час займає сміттєзвалище, обмежена: 

o із сходу – автодорога державного Р-18 Житомир-Попільня Сквира-Ставище;

o із заходу – землі Сквирської міської ради сільськогосподарського  використання у власності/користування громадян (паї); 

o із півдня – землі Сквирської міської ради та існуюча ЛЕП-35Кв; o із півночі – державний лісовий фонд Сквирського лісництва ДП  «Білоцерківське лісове господарство» (шириною 25 м, загальною протяжністю  1,142 км). 

Кадастровий план земельної ділянки №3224081501:01:011:0003. Цільове призначення земельної ділянки – згідно з п.3.14 форми 63ЕМ – заклади комунального обслуговування графа 51; для видалення відходів рядок  55. 

Функціональне призначення земельної ділянки – для розміщення  полігону по складуванню твердих побутових відходів.  

Основні техніко-економічні показники земельної ділянки: місткість  полігону – 199 932 м3 (800 кг/м3). 

Із особливостей земельної ділянки слід відмітити її часткове  розташування в двох місцях в охоронній зоні від існуючого газопроводу  високого тиску Бердичівського лінійно-виробничого управління  магістральних газопроводів, у зв’язку з цим, корисна площа полігону ТПВ  складає близько 5,0 га. Рельєф ділянки рівний, рівень ґрунтових вод низький.  Із метою дотримання протипожежних вимог слід звернути особливу увагу на  те, що з часу існування сміттєзвалища (з 1972 року) на прилеглій до нього  ділянці лісу неодноразово виникали пожежі від загорання сміття, саме тому  вважається доцільним розглянути в установленому чинним законодавством  порядку питання про включення до проекту реконструкції проведення  суцільного видалення лісових насаджень на земельній ділянці шириною 25 м,  загальною протяжністю 1,142 км, що безпосередньо межує із земельною  ділянкою даного полігону ТПВ та утримувати її в розорюваному стані.  

Територія реконструкції полігону ТПВ розташована на відстані 2,1 км  від найближчої житлової забудови с. Селезенівка поза межами зон суттєвих  екологічних впливів на навколишнє середовище і знаходиться у відносно  сприятливих екологічних умовах. 

На подальших стадіях проектування (стадія «Робочий проект») відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» необхідно визначити доцільність здійснення оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про впровадження планової діяльності, що визначена частиною другою та третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» обов’язково до прийняття рішення про провадження  діяльності відповідно до переліку категорій планової діяльності, що підлягають проведенню процедури ОВД

4. Ймовірні наслідки 

Реалізація проектних рішень детального плану території може мати  ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного  середовища, як атмосферне повітря, ґрунтове та водне середовища, стан  здоров’я населення, а також ландшафтне й біологічне різноманіття. 

Виконання стратегічної екологічної оцінки документу державного  планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків  реалізації проектних рішень, як на окремі компоненти довкілля, так і на  загальний баланс екосистем і, відповідно, на життя та здоров’я населення. 

1) ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: -лабільний стан якості атмосферного повітря, який залежить від емісії  полютантів стаціонарними та пересувними джерелами забруднення; -забруднення земельних ресурсів, ґрунтів і, як наслідок, водоносних  горизонтів внаслідок хаотично накопичених без сортування відходів із  порушеною технологією складування та внаслідок експлуатації фізично та  морально застарілого автотранспорту та техніки і супутньо паливно мастильних матеріалів низької якості;  

-забруднення зон ґрунтового покриву, підземних водоносних горизонтів  і водотоків внаслідок неорганізованої належної системи водовідведення  стоків;  

2) ймовірні наслідки для території з природоохоронним статусом: -у межах СЗЗ полігону ТПВ відсутні будь-які об’єкти ПЗФ також  відсутні повітряні, наземні та водні шляхи міграції тварин. 

3) ймовірні транскордонні наслідки для довкілля: 

-транскордонні наслідки відсутні, що в першу чергу пов’язано  реконструкцією існуючого полігону ТПВ, котра направлена на оздоровлення,  покращення стану компонентів НПС, та віддаленості об’єкту проектування від  державних кордонів. 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому  числі, якщо документ державного планування не буде затверджено. У процесі розробки стратегічної екологічної оцінки, а головним чином у  звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного  планування детального плану території будуть розглянуті та деталізовані  наступні альтернативи: 

Альтернатива 1: 

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проектних рішень детального плану території.

Альтернатива 2: 

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проектних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку. 

Альтернатива 3: 

Технічні та/або територіальні альтернативні рішення проектування  певних територій/об’єктів, розвиток яких передбачений проектними  рішеннями містобудівної документації.  

Зрештою, кінцевим продуктом аналізу виправданих альтернатив стане  формування найбільш екологічно та економічно вигідного сценарію реалізації  проекту даної містобудівної документації з урахуванням державних,  громадських та приватних інтересів та, головне, - забезпечення екологічної  безпеки території проектування та навколишніх земель. 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що  будуть використані під час проведення стратегічної екологічної оцінки. Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).  У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється: збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Київській області у 2020 році, Екологічному паспорті Київської області станом  на 01.01.2020, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Київській області тощо; 

враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проектування подається запит до Центральної  геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проектування території проектування;  

проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту детального  плану з точки зору екологічної ситуації; 

врахування пропозицій та зауважень уході розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику 

у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення; 

проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проектування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проектних рішень детального плану території. 

При цьому будуть використані такі методи: 

історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку  об’єктів території проектування у хронологічній послідовності; таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу  екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього  середовища; 

метод ведення екологічного моніторингу – запровадження постійних у часі спостережень за лабільним станом компонентів НПС. Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах  прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання  шкодочинному антропогенного впливу. 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання,  зменшення та пом’якшення негативних наслідків реалізації документу  державного планування. 

При визначенні сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки,  основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі охорони  здоров’я населення, що мають відношення до проекту детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених  проблем та їх вирішення, представлені в Таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1. 

Цілі охорони довкілля відносно виявлених проблем території проектування

Сфери охорони  

довкілля

Проблемні об’єкти  

території проектування,  реалізація та  

функціонування яких  

може мати негативний  вплив на стан довкілля,  життя та здоров’я  

населення

Заходи, які передбачається  

запровадити для запобігання,  

зменшення та пом’якшення  

негативних наслідків на стан довкілля,  життя та здоров’я населення

Атмосферне  

повітря

ІСНУЮЧІ: 

Хаотично накопичені без  сортування відходи із  

порушеною технологією  складування, а саме  

утворення та вивільнення 

-дотримання граничних концентрацій  (ГДВ) викидів полютантів в атмосферне  повітря та поступове зменшення  кількісного та якісного показника рівня  викиду забруднюючих речовин 


 

 

звалищного газу,  

випаровування фільтрату з  полігону ТПВ  

Викиди автотранспорту та  спецтранспорту 

ПРОЕКТНІ

Сміттєсортувальна лінія  

Майданчики складування  відсортованих спресованих  відходів 

Каналізаційні очисні споруди  (ОС звалищного фільтрату,  дощових і талих вод,  

виробничої каналізації) 

Відкриті автостоянки  

спецтранспорту, вантажних  та легкових автомобілів 

Контрольно-дезинфікуюча  зона  

Склад паливно-мастильних  матеріалів 

Автомийка 

стаціонарними та пересувними  

джерелами забруднення; 

-встановлення та подальше дотримання  санітарно-захисних зон всіх об’єктів  господарського комплексу – 

промислових, інженерних і об’єктів  транспортного обслуговування (у т. ч.  доріг), приміщень та ділянок (згідно з  ДСП 173-96); 

-розробка, розвиток та реалізація схем  оптимізації транспортного руху та  вулично-шляхової мережі; 

-запровадження моніторингу за  

встановленим на території полігону  обладнанням й автотранспортними  засобами та здійснення постійного  

подальшого покращення їх технічного  стану;  

-використання якісних паливно 

мастильних матеріалів при експлуатації  техніки та автомобільного транспорту; -встановлення сучасного фільтрового  обладнання з подальшою модернізацією  водоочисних/газоочисних/пилоочисних  споруд; 

-озеленення території комплексу із  урахування пило- газостійкості рослин; -ведення безперервного екологічного  моніторингу за кількісним і якісним  складом атмосферного повітря шляхом  розташування пунктів режимних  спостережень по чотирьох румбовій  системі на межі СЗЗ полігону ТПВ також  необхідно не рідше, ніж двічі на рік  проводити аналізи проб атмосферного  повітря над відпрацьованими ділянками  полігону і на межі СЗЗ на вміст сполук,  що характеризують процес біохімічного  розкладання ТПВ та представляють  собою велику небезпеку.

Стан водного  

басейну

ІСНУЮЧІ: 

Хаотично накопичені без  сортування відходи із  

порушеною технологією  складування, а саме 

-обмеження ступеня ризику забруднення  підземних вод звалищним фільтратом  шляхом встановлення якісного штучного  протифільтраційного екрану, строк дії  якого понад 75 років, застосування 


 

8

 

утворення та інфільтрація звалищного фільтрату  

ПРОЕКТНІ

Сміттєсортувальна лінія  

Майданчики складування  відсортованих спресованих  відходів 

Каналізаційні очисні споруди  (ОС звалищного фільтрату,  дощових і талих вод,  

виробничої каналізації) 

Відкриті автостоянки  

спецтранспорту, вантажних  та легкових автомобілів 

Контрольно-дезинфікуюча  зона  

Склад паливно-мастильних  матеріалів 

Автомийка 

штучної основи днища і бортів карт  складування відходів полігону – 

бентонітових матів; 

-організація належного якісного питного  водопостачання – забезпечення  

робітників привозною якісною питною  водою з кулерів, що відповідає вимогам  ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги  до води питної, призначеної для  

споживання людиною» (відповідно до  п.3.46 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони  твердих побутових відходів. Основні  положення проектування»);  

-забезпечення водопостачання на  побутові та технологічні потреби та  полив твердого покриття (шахтний  колодязь), а також організація  

відповідного водовідведення  

(влаштування очисних споруд дощових,  талих, стічних вод та звалищного  фільтрату із застосуванням сучасних  методів очищення, розробка чіткої  системи водопостачання та  

водовідведення для технічних цілей,  використовуючи модель замкнутих  циклів); 

-дотримання принципу надійності та  конструктивної безпеки будівель,  споруд, будівельних конструкцій та  основ полігону ТПВ відповідно до вимог  ДБН В.1.12-14-2009 «Загальні принципи  забезпечення надійності та  

конструктивної безпеки будівель,  споруд, будівельних конструкцій та  основ»; 

-передбачити встановлення 2-ох  спостережних свердловин для  

моніторингу якості підземних вод: одну  вище полігону за потоком ґрунтових вод,  іншу – нижче полігону для 


 

9

   

щоквартального відбору та перевірки  якості проб води; 

-забезпечення інженерного захисту карт  складування відходів та будівель і  споруд господарської зони від  

підтоплення зливовими водами, а також  звалищним фільтратом, а саме  

влаштування нагірної канави вздовж  межі полігону тощо; 

-здійснення безперервного моніторингу  поверхневих вод, а саме проведення  санітарних, гельмінтологічних та  лабораторних досліджень проб води 2  рази/рік, за участю місцевої санітарно епідеміологічної станції, проте оскільки  полігон не розміщений в водоохоронній  зоні водних об’єктів для оцінки його  впливу на поверхневі води брати до  уваги р. Сквирка.

Стан геологічного  середовища та  

ґрунтів

ІСНУЮЧІ: 

Хаотично накопичені без  сортування відходи із  

порушеною технологією  складування, а саме  

утворення та інфільтрація  звалищного фільтрату  

Точкове забруденення 

земельних ресурсів 

відходами біля полігону за  відсутності огорожі 

ПРОЕКТНІ

Сміттєсортувальна лінія  

Майданчики складування  відсортованих спресованих  відходів 

Каналізаційні очисні споруди  (ОС звалищного фільтрату, 

-дотримання принципу надійності та  конструктивної безпеки будівель,  споруд, будівельних конструкцій та  основ полігону ПТВ відповідно до вимог  ДБН В.1.12-14-2009 «Загальні принципи  забезпечення надійності та  

конструктивної безпеки будівель,  споруд, будівельних конструкцій та  основ»; 

-обмеження ступеня ризику забруднення  земельних ресурсів звалищним  

фільтратом шляхом встановлення  якісного штучного протифільтраційного  екрану, строк дії якого понад 75 років,  застосування штучної основи днища і  бортів карт складування відходів  полігону – бентонітових матів; 

- розробка відповідного порядку  захоронення відходів та дотримання  технології складування ТПВ;


 

10

 

дощових і талих вод,  

виробничої каналізації) 

Відкриті автостоянки  

спецтранспорту, вантажних  та легкових автомобілів 

Контрольно-дезинфікуюча  зона  

Склад паливно-мастильних  матеріалів 

Автомийка 

- регулярне пересипання шарів ТПВ  ізолюючими матеріалами; 

-затвердження та реалізація детальної  схеми санітарного очищення; 

-для сортування та пресування наявного  на території сміття, а в подальшому і для  відходів, що будуть надходити на  полігон, передбачити будівництво  сміттєсортувальної дільниці з монтажем  сортувального комплексу СЛ-6; 

-передбачити відведення поверхневих  дощових та талих вод із території  господарської зони полігону закритою  мережою дощової каналізації на очисні  споруди з подальшим скидом у 

водовідвідну траншею для попередження  забруднення ґрунтів; 

-запровадження системи постійного  екологічного моніторингу за фізико хімічним та мікробіологічним станом  геологічного середовища та ґрунтів  (проби ґрунту відбирати не рідше 2-ох  разів на рік на території полігону та на  межі СЗЗ).

Система збирання  звалищного  

фільтрату 

ІСНУЮЧІ: 

Хаотично накопичені без  сортування відходи із  

порушеною технологією  складування, а саме  

утворення та інфільтрація  звалищного фільтрату 

-приділяти особливу увагу моніторингу  обсягу та складу фільтрату відповідно до  «Методичних рекомендацій із збирання,  

утилізації та знешкодження фільтрату  полігонів твердих побутових відходів від  14.10.2012 року № 472», а відповідно  отримані дані про кількість фільтрату та  його склад і основні фізико-хімічні  характеристики необхідно реєструвати  та аналізувати задля вивчення тенденцій  зміни складу та обсягів його  

накопичення.

Акустичний  

режим

Діяльність спеціалізованої  техніки для сортування та  захоронення відходів.

-створення системи організації руху та  реконструкція вуличної мережі; 

-експлуатація сучасного низько 

шумового технологічного обладнання. -забезпечення дотримання нормативних  рівнів шуму у господарських 


 

11

 

Діяльність транспортних  засобів: спеціалізованої  техніки та автомобілів. 

приміщеннях на стадіях проектування,  будівництва та експлуатації об’єктів; -розміщення проектних джерел  

акустичного забруднення на відстані,  обґрунтованими МОЗ України (ДСП  173-96) із встановленням та подальшим  дотриманням санітарно-захисних зон; -комплексне озеленення територій із  подальшим дотриманням оздоровлення  зелених насаджень.

Флора, фауна 

ІСНУЮЧІ: 

Хаотично накопичені без  сортування відходи із  

порушеною технологією  складування, а саме  

утворення та вивільнення  звалищного газу,  

випаровування фільтрату з  полігону ТПВ  

Викиди автотранспорту та  спецтранспорту 

ПРОЕКТНІ

Сміттєсортувальна лінія  

Майданчики складування  відсортованих спресованих  відходів 

Каналізаційні очисні споруди  (ОС звалищного фільтрату,  дощових і талих вод,  

виробничої каналізації) 

Відкриті автостоянки  

спецтранспорту, вантажних  та легкових автомобілів 

Контрольно-дезинфікуюча  зона  

Склад паливно-мастильних  матеріалів 

Автомийка 

-безперебійне забезпечення пожежної  безпеки шляхом забезпечення  

достатнього запасу води на зовнішнє  пожежогасіння від мережі  

водопостачання чотирьох пожежних  резурвуарів води; 

-озеленення території комплексу  полігону ТПВ із урахування пило газостійкості рослин; 

-для проведення регулярних досліджень  впливу забруднюючих речовин на  рослинний і тваринний світи є  

необхідним проведення біологічного  моніторингу з використанням методів  біоіндикації та біотестування;  

проведення спостережень і натурних  замірів показників зміни складу  

рослинних угрупувань і фауни, їх  фізіологічного стану та продуктивності,  стійкості до хвороб, також оскільки у  зоні впливу даного полігону ТПВ є  сільськогосподарські угіддя, для  дослідження вмісту полютантів у  рослинах необхідно керуватися чинними  санітарними нормами. 


 

12

Отже, подальша реалізація рішень детального плану направлена на  оздоровлення навколишнього середовища та формування раціональної  планувальної структури шляхом екологічно спрямованого впорядкування  території. При цьому реалізація передбачуваних заходів направлена на  оздоровлення та охорону навколишнього природного середовища, а отже,  покращення стану здоров’я громадян. 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну  екологічну оцінку. 

Пропонується структурувати звіт про стратегічну екологічну оцінку  детального плану території земельної ділянки площею 10,0230 га в  адміністративних межах Сквирської міської ради за межами населених  пунктів для відведення її в постійне користування КП «Сквирське комунальне  господарство» під розміщення існуючого полігону твердих побутових  відходів (реконструкція) таким чином, враховуючи таку інформацію: 

1) зміст та основні цілі документу державного планування, його  зв’язок з іншими документами державного планування; 

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я  населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного  планування не буде затверджено; 

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення  та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я  населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо  територій з природоохоронним статусом; 

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із  запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа  державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час  підготовки документа державного планування; 

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення,  у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та  довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100  років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 

7) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення,  у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та  довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100  років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

8).обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9).заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10).опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11).резюме нетехнічного характеру інформації.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

Сквирська районна державна адміністрація Київської області.

Поштова адреса: місто Сквира, вулиця Богачевського, будинок 28, Сквирського району, Київської області, 09000.

Електронна адреса: skg93@i.ua.

Просимо надати пропозиції та зауваження у письмовій формі у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання заяви (відповідно до пункту 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).


 

Начальник 

КП «СКГ»                      (  підпис   )                                          О. СКАРБОВІЙЧУК

 
 
 
НАПИСАТИ НАМ
(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
НАПИСАТИ
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: