(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Комісія по визначенню суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території м. Сквира, а також відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця

 
Дата публікації 14.11.2018 10:3:45
 

РІШЕННЯ

Про утворення конкурсної комісії

та затвердження положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна,

в тому числі земельних ділянок, а також відбору виконавців

робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних

 торгів на конкурентних засадах на території м. Сквира

 

З метою впорядкування роботи міської ради стосовно проведення конкурсів по визначенню суб’єктів оціночної діяльності об’єктів нерухомого майна, а також відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на території м. Сквира, керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про оцінку земель» «Про оренду землі», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань благоустрою, комунального господарства та охорони навколишнього середовища, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити:
    1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, а також відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах  на території м. Сквира,  згідно з додатком № 1.
    2. Склад комісії по визначенню суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території м. Сквира, а також відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на території м. Сквира, згідно з додатком № 2.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

 

Міський голова                                                            В.А. Скочко

 

м. Сквира

 06 листопада 2018 року

772-34-VIІ

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

№772-34-VІІ

від 06 листопада 2018 року

Положення про

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, а також відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

на території м. Сквира

 

Загальні положення:

1. Дане Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти оціночної діяльності) Сквирською міською радою, яка виступає замовником незалежної оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території м. Сквира, а також відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Метою створення комісії є організація та проведення конкурсного відбору на умовах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів комісії та їх неупередженості.

Комісія у своїй діяльності керується Порядком, цим Положенням, Законами та іншими нормативно-правовими актами.

2. У даному Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

суб’єкти оціночної діяльності – зареєстровані в установленому законом порядку фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює два оцінювача, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

претендент – суб’єкт оціночної діяльності , який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Сквирської міської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в засобах масової інформації про проведення конкурсу;

учасник конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

робоча група – група фахівців Сквирської міської ради створена для розгляду підтверджуючих документів претендентів та виконання повноважень, визначених цим Положенням;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтверджуючі документи;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;

підтверджуючі документи – документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки земельних ділянок, перелік яких визначений цим Положенням.

3. Конкурсний відбір здійснюється конкурсною комісією (далі-комісія), склад якої затверджується відповідно до додатку 2 рішення сесії міської ради.

5. На період довготривалої відсутності голови та (або) заступника комісії

(у разі відпустки тощо) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії. На період довготривалої відпустки інших членів комісії за розпорядженням міського голови відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії з числа фахівців міськвиконкому.

6. Комісія відповідає за організацію та проведення конкурсного відбору. У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких функцій:

- визначення умов проведення конкурсу;

- визначення строку проведення конкурсу;

- опублікування інформації про проведення конкурсу;

- розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з’ясування їх   відповідності вимогам Положення та чинного законодавства, повноти та своєчасності подання;

- визначення учасників конкурсу;

- розгляд конкурсних пропозицій;

- визначення переможців конкурсу

- визнання конкурсу таким, що не відбувся;

- здійснення інших дій, передбачених Положенням та Законами.

7. Права та обов’язки комісії

7.1. Голова комісії у межах наданих повноважень:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях комісії;

- організує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених Положенням;

- у разі порушення вимог Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови;

- у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

7.2. Секретар комісії:

- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- забезпечує виконання доручень голови комісії.

- оформлює протоколи засідань комісії.

7.3. Члени комісії:

- мають право виносити питання на розгляд комісії;

- ознайомлюються з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння конкурсних пропозицій учасників конкурсу;

- мають право заносити свою окрему думку до протоколів засідань комісії;

- зобов’язані  приймати особисту участь у організації та проведені конкурсного відбору;

- забезпечують рівні умови для усіх учасників  конкурсу, об’єктивний вибір переможця;

- здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством;

- вживають у випадках, передбачених законодавством, відпорних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні конкурсного відбору.

8. З метою розгляду підтверджуючих документів претендентів та виконання повноважень, визначених цим Положенням створюється робоча група у складі: заступника міського голови з економічних питань, начальника відділу з питань підприємництва, містобудування та землекористування, головного спеціаліста відділу,начальника юридичного відділу міської ради.

До повноважень робочої групи належать:

- підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

- підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується залучити до участі у конкурсі;

- розгляд поданих претендентами підтверджуючих документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності до цього Положення;

- повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв’язку з порушенням вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації.

9. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок виданих відповідно до Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 року якими передбачено здійснення практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок та суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікату оцінювача виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

10. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами та посвідченнями про підвищення кваліфікації, виданими відповідно до «Порядку ведення державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 року за № 941.

- відповідної кваліфікації оцінювачів, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне  свідоцтво  оцінювача  відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки  майна,  розгляді  та підготовці висновків щодо вартості майна.

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки земельних ділянок.

Підготовка до проведення конкурсу

11. Інформація про проведення конкурсу публікується міською радою в засобах масової інформації, а саме: в газеті «Вісник Сквирщини» та(або) розміщується на сайті Сквирської міської ради не пізніше ніж за 30 днів до останнього дня прийняття конкурсної документації.

12. Інформація про проведення конкурсу має містити:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про об’єкт оцінки (технічне завдання);

- кінцевий термін подання документів;

- перелік підтверджуючих документів, які подаються на розгляд комісії;

- термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу вимоги щодо практичного досвіду;

- з оцінки нерухомого майна в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення);

- місцезнаходження комісії, контактні телефони.

13. Претенденти подають секретарю комісії до відділу з питань підприємництва, містобудування та землекористування міської ради заяву та конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться в конверті.

До підтверджуючих документів належать:

заява на участь у конкурсі;

копія установчих документів суб’єкта оціночної діяльності;

копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

копії сертифікатів оцінювача виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

копія ліцензії Держземагенства України;

витяг з Державного реєстру оцінювачів земельних ділянок;

копія ліцензії на проведення землеоціночних робіт, виданого претенденту Держземагенством України;

- копія сертифікату інженера – землевпорядника;

інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки земельних ділянок).

У випадках відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

копія(ї) ліцензії(й);

копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів) (за наявності);

інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

До підтверджуючих документів можуть додаватися рекомендації та висновки контролюючих органів та інших державних установ щодо практичної діяльності претендентів.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

14. Прийняття заяв про участь в конкурсі та подані документи припиняється за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

15 . Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу повідомивши про це письмово голову комісії.

Порядок проведення конкурсу

15. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох претендентів.

16. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладання з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

17. На засіданні комісія аналізує підтверджуючі документи претендентів. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

18. Під час вибору переможця конкурсу враховується:

- Кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, (а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки земельних ділянок);

- Досвід учасника конкурсу з оцінки нерухомого майна та земельних ділянок;

- Запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;

- Досвід та практика застосування аналогічних оцінок для визначення оцінки нерухомого майна та експертної оцінки земельної ділянки.

У випадках відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною:

3 бали - найбільша пропозиція;

2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

1 бал - інші пропозиції.

3. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

- запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

15 балів - найменша пропозиція;

12 балів - друга за найменшою пропозиція;

8 балів - третя за найменшою пропозиція;

7 балів - інші пропозиції;

- запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

 5 балів - найменша пропозиція;

 4 бали - друга за найменшою пропозиція;

3 бали - інші пропозиції;

- кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою):

 3 бали - найбільша пропозиція;

 2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 1 бал - інші пропозиції;

- кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

 3 бали - найбільша пропозиція;

 2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 1 бал - інші пропозиції.

 Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

19. Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.(вниз)

20. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 4 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

21. Рішення комісії приймається шляхом голосування.

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу «за» чи «проти».

Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів «за» присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем.

За результатами голосування, за більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків головування за кожним об’єктом оцінки відповідно до додатка 3 до цього Положення.

22. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість (відомості) підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

Інші питання, пов’язанні з конкурсом та його результати

23. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

24. У п’ятиденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.

25. Інформація про результати конкурсу публікується в засобах масової інформації (газета «Вісник Сквирщини»), або розміщується на сайті Сквирської міської ради.

26. З переможцем конкурсу, міська рада укладає договір на виконання робіт з оцінки нерухомого майна та/або експертної оцінки земельної ділянки. Оплату робіт оцінки проводить заявник.

У випадках відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах за результатами конкурсу організатор земельних торгів не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель або на проведення земельних торгів.

27. У разі потреби у повторному проведенні оцінки об’єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб’єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, або виявлення суб’єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки нерухомого майна та/або експертної оцінки земельної ділянки, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає ці питання на своєму засіданні.

В таких випадках комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності або залучення суб’єкта оціночної діяльності, який вже здійснював зазначені роботи з оцінки земельної ділянки, та укладення з ним додаткового договору, на умовах, запропонованих суб’єктом оціночної діяльності у разі згоди комісії із запропонованими умовами.

28. Голова, заступник, секретар та члени комісії несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до Законів України.

Міський голова                                                                   В.А. Скочко

Додаток 2

до рішення сесії

міської ради

№772-34-VІІ

Від 06 листопада 2018 року

 

Склад комісії по визначенню суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території м. Сквира, а також відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

 

Голова конкурсної комісії:

Сергієнко Людмила Вікторівна             заступник міського голови з економічних питань       

Заступник голови конкурсної комісії:

Палієнко Сергій Іванович                     заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

Секретар конкурсної комісії:               

Іващенко Надія Василівна                    начальник відділу з питань

                                                                  підприємництва, містобудування та землекористування  міської ради

Члени конкурсної комісії:

 

Бондар Вероніка Олегівна                     секретар міської ради

Сікорська Ольга Миколаївна               начальник юридичного відділу міської ради

Тернова Марина Валентинівна            головний бухгалтер

Григоренко Марина Леонідівна           головний спеціаліст відділу з питань

                                                                  підприємництва, містобудування та землекористування  міської ради

Тибулевич Вадим Вікторович              голова постійної комісії міської

                                                                                 ради з питань землекористування, будівництва та архітектури

Корнелюк Петро Миколайович           член постійної комісії міської

                                                                                 ради з питань землекористування, будівництва та архітектури

 

Представник відділу Держгеокадастру (за згодою)

Депутати (за бажанням)

 

Міський голова                                                         В.А. Скочко

Додаток

до Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна,

в тому числі земельних ділянок, а також відбору виконавців

робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних

 торгів на конкурентних засадах на території м. Сквира

 

ІНФОРМАЦІЯ

Про об’єкт оцінки (нерухомого майна, земельної ділянки) що підлягає продажу, (для визначення вартості земельної ділянки).

Мета проведення незалежної оцінки __________________________________________________________________

Назва підприємства __________________________________________________________________

Місцезнаходження підприємства __________________________________________________________________

 

 (поштовий індекс місцезнаходження)

 

(телефон) (телефакс)

Категорія земель, на якій розташовано об’єкт, функціональне використання земельної ділянки що підлягає оцінці ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Організаційно-правова форма (державна/орендна) __________________________________________________________________

Запланована дата оцінки __________________________________________________________________

Відповідальна особа за подання інформації

 “__”_________________2018

________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

Реєстраційний №_________

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: