(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Орган опіки і піклування при виконавчому комітеті Сквирської міської рад

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Сквирської

міської ради

від 0.11.2018 №922/92

 

СКЛАД

органу опіки і піклування

при виконавчому комітеті Сквирської міської ради

 

Голова органу опіки і піклування

СЕРГІЄНКО Людмила Вікторівна

Заступник міського голови з економічних питань

Секретар органу опіки і піклування

СІКОРСЬКА Ольга Миколаївна

Начальник юридичного відділу міської ради

Члени органу опіки і піклування

МЕЛЬНИЧУК

Марина Сергіївна

Провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради

КРИВДА

Наталія Іванівна

 

Методист районного методичного кабінету Відділу освіти Сквирської РДА

КОФМАН

Оксана Григорівна

 

Головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Сквирської РДА

НЕСТОРУК

Наталія Олегівна

 

Соціальний педагог Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

КАРПЕНКО

Інна Миколаївна

 

Заступник директора – начальник відділу соціальної роботи Сквирського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

КОТЮК

Дарина Геннадіївна

 

Старший інспектор ЮС Сквирського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції

ЧУМАК

Наталія Дмитрівна

Інспектор ЮП Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції

 

Голова виконкому                                                             В.А.Скочко

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Сквирської

міської ради

від 10.12. 2015 №20/03

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації

опіки і піклування в місті Сквира

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про порядок організації виконання питань опіки та піклування в м. Сквира (далі за текстом – Положення) розроблене на підставі підпункту 4 пункту „б” частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного та Сімейного кодексів України, Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», Правил опіки та піклування, затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, інших законодавчих і нормативних актів, що регулюють питання опіки та піклування.

1.2. Завданням цього Положення є врегулювання реалізації питань опіки та піклування в м. Сквира.

1.3. Опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

Опіка (піклування) є особливою формою державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишилися без батьківського піклування, та повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів.

1.4. Органами опіки та піклування є органи, на які покладено здійснення опіки та піклування, їх права та обов’язки щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

Виконавчий комітет Цим Положенням надає повноваження щодо організації опіки і піклування - Органу опіки та піклування, створеного відповідним рішенням з метою всебічного, обґрунтованого, детального та законного вивчення поставлених чинним законодавством та нормативно-правовими актами питань.

 

2. Органи опіки та піклування, їх повноваження

2.1. Безпосереднє ведення справ щодо опіки і піклування покладається у межах їх компетенції на голову органу опіки і піклування (першого заступника міського голови за посадою) та секретаря органу опіки і піклування (спеціаліста І категорії виконавчого комітету):

2.2. Орган опіки та піклування здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

 

2.3. Повноваження органу опіки і піклування.

2.3.1. Орган опіки і піклування при виконавчому комітеті Сквирської міської ради приймає рішення щодо:

- надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, призначення опікуна або піклувальника над ними та застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- звільнення опікуна або піклувальника від їх повноважень у порядку встановленому законодавством;

- надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;

- реєстрації імені помічника за заявою дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

- визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї у разі виникнення між батьками спору;

- надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини;

- вирішення спору між батьками щодо прізвища дитини, імені дитини, а також у разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини;

- надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

- приймає рішення про перевірку цільового витрачання аліментів за заявою платника або за власною ініціативою;

- забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- 2.3.2. Орган опіки і піклування  розглядає й інші питання щодо соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей:

- підготовки документів та висновків (рішень) щодо надання згоди на призначення опікун над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, доцільності призначення опікуна або піклувальника над ними та застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підготовки висновків (рішень) про надання письмової згоди (дозволу) або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;

- контролю умов утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування;

- забезпечення права дитини звернутися за захистом своїх прав та інтересів;

- попереднього вивчення питань та підготовки висновків (рішень) щодо надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо);

- отримання, за запитом, у відділах реєстрації актів громадянського стану повторного свідоцтва про народження, повторного свідоцтва про смерть для вирішення питань соціального захисту та влаштування дітей;

- розгляд скарг на дії опікунів (піклувальників) малолітніх (неповнолітніх) дітей;

- оформлення належних документів щодо особи підопічних та щодо майна, над яким установлюється опіка (піклування);

- розглядають звернення дітей щодо неналежного виконання батьками (одним з них) обов’язків з виховання або щодо зловживання батьків своїми правами.

- попереднього розгляду та підготовки рішення про визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї у разі виникнення між батьками спору;

- здійснення контролю за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), усиновителів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім’ях у встановленому порядку;

- розгляд спорів, пов’язаних з вихованням дітей;

- виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснення у встановленому порядку нагляду за діяльністю опікунів і піклувальників щодо виконання їх обов’язків;

- працевлаштування, бронювання робочих місць для працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа;

- забезпечення тимчасової зайнятості, за участю центру зайнятості населення, вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, через оплачувані громадські роботи на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності.

- погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;

- збереження закріпленого у встановленому порядку житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування і повернення його їм після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей, дитячого будинку сімейного типу, прийомній сім’ї;

- охорони та збереження житла і майна підопічних і визнаних безвісно відсутніми.

- звернення до суду з заявою про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною;

- підготовки подання до суду для призначення піклувальника чи опікуна у разі ухвалення судом рішення про обмеження фізичної особи цивільної дієздатності чи визнання її недієздатною. Таке подання подається до суду за підписом міського голови.

- надання рішення (згоди) на проведення психіатричного огляду лікарем-психіатром, амбулаторної психіатричної допомоги або госпіталізації до психіатричного закладу в порядку визначеному законодавством щодо неповнолітнього віком до 18 років;

- представлення у суді інтересів неповнолітніх та недієздатних членів сім’ї, які стали жертвами насильства в сім’ї;

- надання позачергово дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у тому числі й тим, які перебувають під опікою (піклуванням) або на вихованні в сім'ях громадян, після закінчення (припинення) перебування в державному дитячому закладі, повернення від опікуна (піклувальника), родичів, батьків-вихователів чи прийомних батьків у разі відсутності в них житла житлового приміщення згідно зі статтями 46, 71 Житлового кодексу Української РСР;

- влаштування дітей зазначених категорій у гуртожитки або забезпечення їх іншим упорядкованим житлом до надання їм постійного житлового приміщення згідно з чинним законодавством;

- забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, після завершення перебування цих осіб у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло, протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

2.3.2.1. Формою рішення органу опіки та піклування, визначених цим Положенням є висновок (рішення), який підписується головою та секретарем органу опіки і піклування та завіряється гербовою печаткою виконавчого комітету Сквирської міської ради.

2.3.3. Виконавчий комітет може розглядати та приймати рішення з питань визнання не чинним висновку (рішення) органу опіки і піклування за заявою зацікавлених осіб.

 

3. Опікунська рада

3.1. Для допомоги в роботі при органах опіки та піклування створюється опікунська рада, що має дорадчі функції.

3.2. Діяльність опікунської ради, порядок формування її складу визначається Положенням, яке затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.3. Головним завданням опікунської ради є попередній та всебічний розгляд найважливіших питань, які виносяться для прийняття рішення органами опіки та піклування.

3.4. За результатами розгляду по кожному питанню опікунська рада приймає рекомендації або висновки, які разом з витягом із протоколу засідання додаються до матеріалів, на підставі яких орган опіки та піклування приймає рішення. Рішення органу опіки та піклування може не співпадати з рекомендаціями або висновками наданими опікунською радою.

3.5. Положенням про опікунську раду визначається перелік питань, які обов’язково виносяться на попередній розгляд опікунської ради. Рішення про внесення на розгляд опікунською радою інших питань приймають керівники органів опіки та піклування у встановленому порядку.

Члени опікунської ради  несуть відповідальність за надані рекомендації або висновки.

 

4. Заключні положення

4.1. З метою здійснення контролю за виконанням повноважень органом опіки та піклування, вдосконалення цієї роботи виконавчим комітетом розглядається питання про стан реалізації питань опіки та піклування в місті.

4.2. За необхідності зміни до цього Положення приймаються відповідним рішенням виконавчого комітету. Підготовка проекту такого рішення покладається на орган опіки і піклування.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: