(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Орган опіки і піклування при виконавчому комітеті Сквирської міської рад

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради

від 01.12.2020 № 06/01

 

СКЛАД

органу опіки і піклування

при виконавчому комітеті Сквирської міської ради

 

Голова органу опіки і піклування

ЛЕВІЦЬКА

Валентина Петрівна

Міський голова

Заступник голови органу опіки і піклування

БАЧИНСЬКА Валентина Петрівна

Заступник міського голови

Секретар органу опіки і піклування

СІКОРСЬКА Ольга Миколаївна

Начальник юридичного відділу міської ради

Члени органу опіки і піклування

МЕЛЬНИЧУК

Марина Сергіївна

Провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради

МАЗУР Лариса Миколаївна

Головний спеціаліст сектору освіти Сквирської РДА

ШЕРЕМЕТ Олена Борисівна

Начальник служби у справах дітей та сім’ї Сквирської РДА

КРАСНОЩОК

Юлія Олександрівна

Соціальний педагог Сквирського академічного ліцею №2

КАРПЕНКО

Інна Миколаївна

Заступник директора – начальник відділу соціальної роботи Сквирського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ЧУМАК

Наталія Дмитрівна

Інспектор ЮП Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції

 

 

Голова виконкому                                           Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради

від 01.12.2020 № 06/01

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації опіки і піклування в місті Сквира

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про порядок організації виконання питань опіки та піклування в Сквирській міській територіальній громаді (далі за текстом – Положення) розроблене на підставі підпункту 4 пункту „б” частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного та Сімейного кодексів України, Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про психіатричну допомогу», Правил опіки та піклування, затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, Конвенцією ООН про права дитини інших законодавчих і нормативних актів, що регулюють питання опіки та піклування, а також рішеннями виконавчого комітету міської ради та цим Положенням.

1.2. Завданням цього Положення є врегулювання реалізації питань опіки та піклування в м. Сквира.

1.3. Опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

Опіка (піклування) є особливою формою державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишилися без батьківського піклування, та повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів.

1.4. Органами опіки та піклування є органи, на які покладено здійснення опіки та піклування, їх права та обов’язки щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

Виконавчий комітет Цим Положенням надає повноваження щодо організації опіки і піклування - Органу опіки та піклування, створеного відповідним рішенням з метою всебічного, обґрунтованого, детального та законного вивчення поставлених чинним законодавством та нормативно-правовими актами питань.

 

2. Органи опіки та піклування, їх повноваження

2.1. Безпосереднє ведення справ щодо опіки і піклування покладається у межах їх компетенції на голову органу опіки і піклування та у разі його відсутності – на заступника голови органу опіки і піклування та секретаря органу опіки і піклування.

2.2. Орган опіки та піклування здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

2.3.Основною організаційною формою діяльності органу опіки і піклування є засідання, які проводять у разі потреби. Засідання органу опіки і піклування є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як ½ загальної кількості її членів.

 

2.4. Повноваження органу опіки і піклування.

2.4.1. Орган опіки і піклування при виконавчому комітеті Сквирської міської ради приймає рішення щодо:

- надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, призначення опікуна або піклувальника над ними та застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- звільнення опікуна або піклувальника від їх повноважень у порядку встановленому законодавством;

- надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;

- реєстрації імені помічника за заявою дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

- визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї у разі виникнення між батьками спору;

- надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини;

- вирішення спору між батьками щодо прізвища дитини, імені дитини, а також у разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини;

- вирішення спору між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

- надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

- приймає рішення про перевірку цільового витрачання аліментів за заявою платника або за власною ініціативою;

- забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2.4.2. Орган опіки і піклування розглядає й інші питання щодо соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей:

- підготовки документів та висновків (рішень) щодо надання згоди на призначення опікун над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, доцільності призначення опікуна або піклувальника над ними та застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підготовки висновків (рішень) про надання письмової згоди (дозволу) або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;

- контролю умов утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування;

- забезпечення права дитини звернутися за захистом своїх прав та інтересів;

- попереднього вивчення питань та підготовки висновків (рішень) щодо надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо);

- отримання, за запитом, у відділах реєстрації актів громадянського стану повторного свідоцтва про народження, повторного свідоцтва про смерть для вирішення питань соціального захисту та влаштування дітей;

- розгляд скарг на дії опікунів (піклувальників) малолітніх (неповнолітніх) дітей;

- оформлення належних документів щодо особи підопічних та щодо майна, над яким установлюється опіка (піклування);

- розглядають звернення дітей щодо неналежного виконання батьками (одним з них) обов’язків з виховання або щодо зловживання батьків своїми правами.

- попереднього розгляду та підготовки рішення про визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї у разі виникнення між батьками спору;

- здійснення контролю за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), усиновителів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім’ях у встановленому порядку;

- розгляд спорів, пов’язаних з вихованням дітей;

- виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснення у встановленому порядку нагляду за діяльністю опікунів і піклувальників щодо виконання їх обов’язків;

- працевлаштування, бронювання робочих місць для працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа;

- забезпечення тимчасової зайнятості, за участю центру зайнятості населення, вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, через оплачувані громадські роботи на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності.

- погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;

- збереження закріпленого у встановленому порядку житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування і повернення його їм після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей, дитячого будинку сімейного типу, прийомній сім’ї;

- охорони та збереження житла і майна підопічних і визнаних безвісно відсутніми.

- звернення до суду з заявою про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною;

- підготовки подання до суду для призначення піклувальника чи опікуна у разі ухвалення судом рішення про обмеження фізичної особи цивільної дієздатності чи визнання її недієздатною. Таке подання подається до суду за підписом міського голови;

- надання дозволу (згоди) щодо госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги не пізніше 24 годин з моменту звернення законного представника особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, яка за станом свого здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду;

- надання рішення (згоди) на проведення психіатричного огляду лікарем-психіатром, амбулаторної психіатричної допомоги або госпіталізації до психіатричного закладу в порядку визначеному законодавством щодо неповнолітнього віком до 18 років;

- представлення у суді інтересів неповнолітніх та недієздатних членів сім’ї, які стали жертвами насильства в сім’ї;

- надання позачергово дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у тому числі й тим, які перебувають під опікою (піклуванням) або на вихованні в сім'ях громадян, після закінчення (припинення) перебування в державному дитячому закладі, повернення від опікуна (піклувальника), родичів, батьків-вихователів чи прийомних батьків у разі відсутності в них житла житлового приміщення згідно зі статтями 46, 71 Житлового кодексу Української РСР;

- влаштування дітей зазначених категорій у гуртожитки або забезпечення їх іншим упорядкованим житлом до надання їм постійного житлового приміщення згідно з чинним законодавством;

- забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, після завершення перебування цих осіб у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло, протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

2.4.2.1. Формою рішення органу опіки та піклування, визначених цим Положенням є висновок (рішення), який підписується головою та секретарем органу опіки і піклування та завіряється гербовою печаткою виконавчого комітету Сквирської міської ради.

2.4.3. Виконавчий комітет може розглядати та приймати рішення з питань визнання не чинним висновку (рішення) органу опіки і піклування за заявою зацікавлених осіб.

 

3. Заключні положення

3.1. З метою здійснення контролю за виконанням повноважень органом опіки та піклування, вдосконалення цієї роботи виконавчим комітетом розглядається питання про стан реалізації питань опіки та піклування в місті.

3.2. За необхідності зміни до цього Положення приймаються відповідним рішенням виконавчого комітету. Підготовка проекту такого рішення покладається на орган опіки і піклування.

 

Голова виконкому                                    Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: